Przestrzeń pisma – spotkanie wokół książki

4 czerwca w Księgarni Artystycznej Zachęta – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbędzie się premierowe spotkanie wokół książki Jaya Davida Boltera Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, która ukazała się w serii Cyfrowa Humanistyka Korporacji Ha!art.

Jay David Bolter „Przestrzeń pisma” – plakat spotkania (źródło: materiały prasowe)

Jay David Bolter „Przestrzeń pisma” – plakat spotkania (źródło: materiały prasowe)

Udział wezmą: Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński (autorzy polskiego przekładu) i Maciej Maryl. Spotkanie poprowadzi Aniela Pilarska.

Przestrzeń pisma Jaya Davida Boltera traktuje o tym wszystkim, co zapowiada jej podtytuł: o przemianach druku, książce, literaturze, nowych mediach i ich kulturowych zastosowaniach. Przede wszystkim jednak zajmuje się ona naszą kulturą, w której materialnym nośnikiem myśli była do niedawna jeszcze drukowana książka; kulturą, w której zmiana medium z drukowanego na elektroniczne pociąga za sobą zmianę cywilizacyjną.

Książka Boltera, mimo że wydana pierwotnie w roku 1991 (zmienione drugie wydanie ukazało się po dziesięciu latach i jest podstawą tego przekładu), nie straciła nic na aktualności – nadal żyjemy w późnej epoce druku i nadal dotyczą nas jej problemy. Nawet jednak tam, gdzie fakty dogoniły śmiałe wizje Boltera, jest Przestrzeń pisma nadal odkrywcza i zachowuje walor książek wybitnych. Jej wybitność polega na tym, że daje nam doskonale funkcjonalny słownik do opisu obecnego stanu kultury i jej technologicznych umocowań, słownik, który zachowa ważność nawet w obliczu kolejnych przemian, następnych – trudnych na razie do przewidzenia – remediacji.

Michał Tabaczyński, tłumacz

Jay David Bolter (ur. 1951) – profesor Georgia Institute of Technology, klasyk badań nad nowymi mediami, teoretyk hipertekstu, a także współtwórca (razem z m.in. Michaelem Joyce’em) programu Storyspace – doskonałego, pionierskiego narzędzia do tworzenia hipertekstów. Jest autorem klasycznych książek z dziedziny nowych mediów, m.in. Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera (1984; wyd. polskie 1990), Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku (1991, II wyd. 2001) oraz Remediation: Understanding New Media (wraz z Richardem Grusinem, 1999) i Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency (wraz z Diane Gromalą, 2003).

Jay David Bolter Przestrzeń pisma – spotkanie wokół książki
4 czerwca 2014 roku, godz. 18.00
Księgarnia Artystyczna Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie

Dodaj komentarz