Narody i stereotypy 25 lat później

Od 4 do 6 czerwca w Krakowie potrwa konferencja Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzontyzorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury.

„Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty” (źródło: materiały prasowe)

„Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty” (źródło: materiały prasowe)

Jubileusz dwudziestopięciolecia wyborów 4 czerwca jest okazją do zorganizowania w Krakowie ważnego międzynarodowego kongresu. Do Międzynarodowego Centrum Kultury przybędą goście z całego świata, aby dyskutować na temat stereotypów – narodowych, etnicznych, religijnych, ksenofobii, międzykulturowego dialogu i tożsamości, w obliczu globalizacji, migracji, zanikania granic, ale też pojawiania się nowych barier. Wśród prelegentów profesorowie Hans Henning Hahn i Ireneusz Krzemiński, a także przedstawiciele świata polityki, mediów, kultury i nauki.

Trzy dni obrad wypełnią cztery otwarte dla publiczności debaty, czternaście sesji tematycznych, 82 prelegentów z 18 krajów. Data nie została wybrana przypadkowo. Minęło dwadzieścia pięć lat od momentu transformacji systemowej, ale także dziesięć od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dziesięć lat istnienia Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh z siedzibą w Aleksandrii. Mija też 21 lat od zorganizowanej przez MCK pierwszej konferencji na ten temat – Narody i stereotypy, ciekawa będzie więc możliwość dokonania porównań. W związku z tymi jubileuszami MCK podejmie debatę na temat zmian w postrzeganiu siebie i innych, które zaszły w minionym ćwierćwieczu oraz kwestii tożsamości narodowej w XXI w. Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja będzie okazją do dyskusji nad tak istotnymi dla współczesności tematami, jak radykalizacja postaw i niechęć wobec obcych, migracja, globalizacja i dialog międzykulturowy.

Interdyscyplinarną konferencję otworzy wykład Stereotypy i tożsamości w XXI w., który wygłoszą wybitni profesorowie: historii – prof. Hans Henning Hahn i socjologii – prof. Ireneusz Krzemiński.. Pierwsza debata zatytułowana Dwadzieścia lat po. O sobie i ‘naszych’ innych będzie nawiązaniem do zorganizowanej na początku lat 90. konferencji Narody i stereotypy. Jej uczestnicy będą się zastanawiać, jak zmieniło się postrzeganie siebie i swoich sąsiadów w państwach Europy Środkowej w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Wśród zaproszonych gości znajdą się Adam Michnik, dr Leonidas Donskis (Litwa) i prof. Mykoła Riabczuk (Ukraina).

Tytuł drugiej debaty to Wiatr ze Wschodu, wiatr na Wschód. Dyskusja toczyć się będzie wokół pytań: jak Polskę i Unię Europejską postrzegają państwa Europy Wschodniej i vice versa? Jak widzą swoją przyszłość w kontekście integracji Europy? Czy istnieje związek między postawami narodowościowymi a komunizmem? Wśród dyskutujących znajdą się m.in. Taras Woznak (Ukraina), prof. Bela Tsipuria (Gruzja) oraz dr Robert Pyrah (Wielka Brytania).

Trzecia debata pod przewrotnym tytułem Czy wszyscy mieszkamy nad Morzem Śródziemnym? będzie okazją do rozmowy na temat współczesnych relacji między Południem a Północą Morza Śródziemnego i wzajemnym postrzeganiem. W dyskusji udział wezmą m.in. prof. Shlomo Avineri (Izrael), prof. Habib Malik (Liban) i dr Sara Silvestrii (Wielka Brytania).

Konferencję zamknie debata zatytułowana Narody i stereotypy 2014–2034, która będzie próbą spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się, jak stosunki pomiędzy narodami mogą zmienić się w kolejnych dwóch dekadach. Udział w niej wezmą m.in. dyrektor wykonawczy Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh Andreu Claret, reprezentująca UNESCO Katerina Stenou i prof. Yudhishthir Raj Isar (Francja), a poprowadzi ją dyrektor MCK, prof. Jacek Purchla.

6 czerwca w ramach konferencji odbędzie się spotkanie z pisarzami zatytułowane Literatura bez granic. Joanna Bator, Olga Tokarczuk, Ziemowit Szczerek oraz Adam Szostkiewicz będą dyskutować o stereotypach, tożsamości i wielokulturowości.

Wykłady otwierające, cztery debaty i spotkanie z pisarzami są otwarte dla publiczności. Trzeba się jedynie zarejestrować bądź pobrać wejściówkę. Wciąż istnieje również możliwość zarejestrowania się do udziału w całej konferencji.

Debaty otwarte dla publiczności:

5 czerwca

  • 11.00–13.00 Debata pierwsza: Dwadzieścia lat po. O sobie i naszych innych
  • 16.00–18.00 Debata druga: Wiatr ze Wschodu, wiatr na Wschód

6 czerwca

  • 11.00–13.00 Debata trzecia: Czy wszyscy mieszkamy nad Morzem Śródziemnym?
  • 16.00–18.00 Debata czwarta: Narody i stereotypy 2014–2034
  • 19.00 Wydarzenie specjalne: Literatura bez granic

Międzynarodowa konferencja Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty
Od 4 do 6 czerwca 2014 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków

Dodaj komentarz