• 2014-05-30

Gardzienicka Akademia Praktyk Teatralnych | Nabór

Do 1 października można nadsyłać zgłoszenia do Gardzienickiej Akademii Praktyk Teatralnych 2014/2015. Wyłonieni kandydaci rozpoczną dwuletni kurs teatralny jeszcze w tym roku.

„Ifigenia" (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Ifigenia" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do Akademii Praktyk Teatralnych mogą zgłaszać się kandydaci zarówno z Polski jak i z zagranicy. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia, przesłanie zgłoszenia (CV, list intencyjny, zdjęcie) oraz przygotowanie 10- minutowej prezentacji (piosenka, tekst, scenka, etiuda lub fragment treningu). Wpływ na ocenę ma udział w zajęciach z aktorami z Gardzienic oraz rozmowa z Komisją Kwalifikacyjną.

Spośród wszystkich kandydatów wyłonionych zostanie 25 osób, które rozpoczną dwuletni kurs jeszcze w 2014 roku. Po ukończeniu kursu adepci Akademii Praktyk Teatralnych otrzymają certyfikaty jej ukończenia sygnowane przez wszystkich wykładowców i prowadzących zajęcia. Sesje Akademii trwają 4-5 dni każdego miesiąca, odbywają się w Gardzienicach i w Lublinie, a także – przy okazji festiwali, sympozjów i wypraw – w innych miejscach Polski i zagranicy.

Program Akademii Praktyk Teatralnych skupia się wokół:

  • teatru – kształtowanie środków aktorskiego wyrazu: Pieśń – Ciało – Słowo
  • pracy artystycznej w różnych środowiskach naturalnych – przestrzeń w teatrze w relacji do przestrzeni w Naturze
  • badań i studiów tradycji źródłowych w zakresie głosu, ruchu, muzyki w różnych tradycjach i epokach
  • dziedzictwa antyku i kultur tradycyjnych
  • lekcji mistrzów tradycji rytualnych
  • lekcji mistrzów teatru
  • działalności teatralnej jako czynnika kształtującego postawy w kulturze
  • prowadzeniu kursów dla aktorów teatrów repertuarowych, teatrów poszukujących, animatorów kultury, studentów w Polsce i za granicą
  • współpracy z ośrodkami teatralnymi i kulturotwórczymi w wielu krajach świata

Po roku nauki studenci przygotowują i prezentują w ramach repertuaru Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice swój spektakl finalny. Zajęcia Akademii prowadzone są przez zespół artystyczny Teatru Gardzienice, współpracowników (aktorzy, muzycy, scenografowie, reżyserzy, animatorzy kultury) oraz polskich i zagranicznych twórców teatralnych, artystów, wykładowców uniwersyteckich, literatów, badaczy i reprezentantów kultur tradycyjnych.

Studenci Akademii Praktyk Teatralnych – w większości ludzie młodzi, zdolni, wybrani – otrzymują w Gardzienicach doświadczenie obszerne i wyjątkowe. Po jej ukończeniu, większość z nich ma gardzienickie praktyki za drogowskaz w bojowaniu z codziennym kurzem bylejakości. Tworzą teatr, działają na polu animacji kulturalnej, są aktywni, doświadczeni – Mariusz Gołaj.

Gardzienicka Akademia Praktyk Teatralnych
Nadsyłanie zgłoszeń: do 1 października 2014 roku
Sesje kwalifikacyjne odbędą się miedzy 23 a 26 października 2014 roku
Gardzienice

Dodaj komentarz