Małgorzata Dawidek Gryglicka Ponglish

Od 5 czerwca w Galerii Muzalewska w Poznaniu będzie można oglądać wystawę pt. Małgorzata Dawidek Gryglicka Ponglish.

Małgorzata Dawidek Gryglicka, z cyklu „Ponglish – l” (lazy / lejzol), Londyn 2014, ołówek i kredka na papierze, 42x59cm, foto: the pics captor (źródło: materiały prasowe organizatora)

Małgorzata Dawidek Gryglicka, z cyklu „Ponglish – l” (lazy / lejzol), Londyn 2014, ołówek i kredka na papierze, 42x59cm, foto: the pics captor (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jaromir Jedliński o wystawie:

Małgorzata Dawidek Gryglicka jest artystką pracującą z pismem, językiem, znakiem. I z emocjami. Jest też pisarką oraz historykiem sztuki. Współdziała z innymi artystami – tymi, którzy przejawiają podobne jej własnym zainteresowania, jak Stanisław Dróżdż. Małgorzata Dawidek Gryglicka czasem bywa kuratorką wystaw. Wydała parę książek. Często zmienia miejsca pobytu. Obecnie mieszka w Anglii.

Małgorzata Dawidek Gryglicka prezentuje kolejną swą w Galerii Muzalewska wystawę – najnowszy cykl prac zatytułowany Ponglish [ Polish English ]. To 23 plansze [ a – z ] wykonane ołówkiem i kredką na papierze, 42 x 59 cm każda. Cykl tworzony był w Londynie i tam w 2014 roku ukończony.

Kiedy przed trzema laty zapisywałem rozmowę z Małgorzatą Dawidek Gryglicką (do jej wystawy Errata w Galerii Muzalewska) artystka mówiła o swej obsesyjności notowania i prowadzeniu zapisków z otoczenia. Seria rysunków Ponglish wynika z tych skłonności poznawczych. Małgorzata Dawidek Gryglicka pisze o nich:

Impulsem do powstania cyklu stało się dla mnie zjawisko (e)migracji i związane z nim przemiany na gruncie mojego ojczystego języka, który zaczął ewoluować w nowe formy oparte na dużej ilości zapożyczeń z języków krajów przyjmujących moich rodaków.

I dodaje:

… punktem wyjścia stał się współczesny slang polsko-angielski, który bardzo silnie wpłynął na kształt poprawnej polszczyzny. Migrująca z Polski na Wyspy Brytyjskie i do Stanów Zjednoczonych po 1989 roku klasa pracująca stworzyła język, który przez antropologów kultury współczesnej określany jest terminem Ponglish [Polish + English] lub polski angielski i polski amerykański. Ów język, złożony z form zaczerpniętych zarówno z języka polskiego, jak i angielskiego, wykorzystuje w jednej wypowiedzi takie elementy jak: morfemy, struktury gramatyczne, syntaksę, idiomy zaczerpnięte z obydwu tych języków.

Małgorzata Dawidek Gryglicka podaje język w wątpliwość. I uzmysławia go. A co w prezentowanym cyklu najważniejsze – wizualizuje mowę w doskonałej plastycznie formie. Te rysunki są jak architektoniczne szkice – myśli, mowy, pisma. I emocji. W swej twórczości Małgorzata Dawidek Gryglicka wiąże język z przestrzenią. W nowych rysunkach zabiegi te unaoczniane są z precyzją kreślarza, z instynktem malarza i dociekliwością uczonego.

(Jaromir Jedliński)

Małgorzata Dawidek Gryglicka Ponglish
Wystawę można oglądać od 5 czerwca do 31 lipca 2014 roku
Galeria Muzalewska w Poznaniu

Dodaj komentarz