Ucho Miasto. Olsztyńskie Spotkania z Audio Artem

Z początkiem czerwca w Olsztynie rusza nowy projekt edukacyjny i artystyczny kierowany do młodzieży – Ucho Miasto. Olsztyńskie Spotkania z Audio Artem.

Maciej Wojnicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maciej Wojnicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ucho Miasto to organizowane po raz pierwszy w Olsztynie interdyscyplinarne przedsięwzięcie mające na celu popularyzację zagadnień związanych z szeroko rozumianą sztuką dźwięku i obrazu tzw. Audio Art. Projekt kierowany jest w szczególności do uczniów gimnazjów i szkół średnich, ale w jego ramach znajdą się również wydarzenia, które mogą zainteresować dorosłą publiczność.

W ramach projektu, organizowanego przez BWA Galerię Sztuki w Olsztynie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki, na przestrzeni całego czerwca odbędzie się w seria darmowych, różnorodnych w formie wydarzeń- warsztatów, spacerów dźwiękowych, koncertów, audio performance, pokazów filmów i prezentacji. Wszystkie te działania, zebrane razem dadzą, jak mają nadzieję organizatorzy, pełniejsze bo realizowane jednocześnie z wielu perspektyw, spojrzenie na zagadnienie dźwięku w sztuce współczesnej i najbliższym otoczeniu.

Można uczestniczyć w jednym, wybranym warsztacie lub ich serii. Zajęcia, odbywające się popołudniami i w weekendy poprowadzą eksperci zaproszeni do Olsztyna z całego kraju – kompozytorzy, artyści dźwiękowi i wizualni, projektanci, wykładowcy uczelni wyższych.. Młodzież będzie się z nimi uczyć m.in. jak samodzielnie budować proste elektroniczne instrumenty, jak edytować nagrane przez siebie sample, tworzyć instalacje dźwiękowe. Powstanie słuchowisko i utwór grany na orkiestrę złożoną z tabletów i telefonów komórkowych. Jedna z grup spróbuje również stworzyć mapę dźwiękową miasta.

Wystąpienia performatywne i koncerty na żywo pozwolą odnieść teorię do praktyki. Stanowić one będą nowatorskie działania na terenie Olsztyna, gdzie względnie niewiele jest okazji do uczestnictwa w koncertach muzyki eksperymentalnej, audio performance i innych.

Ucho Miasto. Olsztyńskie Spotkania z Audio Artem
Projekt rozpocznie się 1 czerwca 2014 roku o godzinie 19.00
Zakończenie wraz z prezentacją podsumowującą warsztaty odbędzie się 26 czerwca 2014 roku o godzinie 18.00
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Dodaj komentarz