• 2014-05-28

Współczesna kultura ludowa w działaniu

Muzeum Tatrzańskie zaprasza na konferencję ekspertów i praktyków dedykowaną pamięci prof. Czesława Robotyckiego pt. Współczesna kultura ludowa w działaniu, która odbędzie się 30 i 31 maja.

„Współczesna kultura ludowa w działaniu” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Współczesna kultura ludowa w działaniu” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Naukowcy, twórcy ludowi, animatorzy kultury, działacze samorządowi rozmawiać będą o tym, czym dziś jest kultura ludowa, jakie ma znaczenie, jak i dlaczego działać na jej rzecz. Konferencję, obok Muzeum, współorganizują fundacje: Tratwa (Olsztyn), Obserwatorium żywej kultury (Warszawa), Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości (Zakopane) oraz Instytut Antropologii UJ i Instytut Społecznych Nauk Stosowanych UW.

Sesja I: Trwanie i upadek etnograficznych mitów a problematyka żywej kultury ludowej

Sesja wprowadzająca ma stworzyć wspólną perspektywę patrzenia na kulturę ludową lub zaznaczyć różnice w spojrzeniu na nią i je uzasadnić.

  • Moduł 1: Różnorodność polskiej kultury ludowej w perspektywie historycznej, demograficznej, społecznej; dyskusja będzie też dotyczyła możliwości i propozycji operacyjnego zdefiniowania żywej kultury ludowej albo przynajmniej wstępnej charakterystyki składających się na nią zjawisk.
  • Moduł 1: Społeczne podstawy i uwarunkowania współczesnej kultury ludowej.

Sesja II: Sposoby uzasadniania działań instytucji i organizacji na rzecz kultury ludowej

  • Moduł 3: Prezentacja uzasadnień dla praktyk kulturalnych instytucji i organizacji związanych z żywą kulturą ludową na Podhalu. Po co i dlaczego wspierać kulturę ludową Podhala?
  • Moduł 4: Prezentacja uzasadnień dla praktyk kulturalnych instytucji i organizacji związanych z żywą kulturą ludową Warmii i Mazur. Po co i dlaczego warto wspierać żywą kulturę ludową w takich regionach?

Sesja III: Przetrwanie i rozwój kultury ludowej w perspektywie potrzeb współczesnych, lokalnych społeczności – o przestrzeni między podtrzymywaniem tradycji i tożsamości a eventem dla turystów

  • Moduł 5: Rekonstrukcja praktyk w obszarze kultury ludowej: typowe i nietypowe praktyki instytucji, organizacji, samorządów lokalnych, pojedynczych działaczy i animatorów i – w końcu normalnych ludzi.
  • Moduł 6: Realne i wyimaginowane potrzeby kultury ludowej. Panel będzie poświęcony odtworzeniu najpilniejszych działań w sferze poznawczej, w sferze praktyk kulturalnych oraz działań wspierających w oparciu o istniejące możliwości instytucjonalno­prawne.

Sesja IV: Polityka i polityki kulturalne wobec kultury ludowej

  • Moduł 7: Postulaty do władzy – pomysły – idee – życzenia – uwagi i pretensje.
  • Moduł 8: spotkanie-panel poświęcony będzie przedyskutowaniu potencjału kultury ludowej jako kultury społeczeństwa obywatelskiego opartej na lokalnych wspólnotach, zsieciowanych działaniach oraz na zasadzie wymian ekwiwalentnych i nieekwiwalentnych.

Współczesna kultura ludowa w działaniu
30 i 31 maja 2014 roku
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Dodaj komentarz