• 2014-05-27

Propaganda przeciwko podziemiu niepodległościowemu w kinie polskim PRL

27 maja, o godz. 18.00 w Fabryce Schindlera w Krakowie odbędzie się wykład dr Moniki Maszewskiej-Łupiniak (UJ) Propaganda przeciwko podziemiu niepodległościowemu w kinie polskim w okresie PRL.

Sala Wyborów, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

Sala Wyborów, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

Dzieje antykomunistycznego podziemia zbrojnego należą do najbardziej zafałszowanych okresów w historii Polski. Propaganda komunistyczna przedstawiała podziemie zbrojne po 1945 r. jako zjawisko marginalne, o charakterze kryminalnym, bez zaplecza społecznego i stosunkowo łatwo i szybko zlikwidowane. Konspiratorzy ukazywani byli przez propagandę komunistyczną w filmie, literaturze i sztuce jako ludzie zdeprawowani, okrutni, skompromitowani współpracą z niemieckim okupantem.

Z pamięcią o nich walczono na wielu polach, m.in. poprzez publikacje naukowe, beletrystykę, film dokumentalny i fabularny czy spektakle teatralne. Propaganda komunistyczna czerpała wzory z propagandy niemieckiej. W stosunku do oddziałów niepodległościowych nie używano określeń partyzanci tylko bandycibandy rabunkowe. Ich wizerunek został w oczach społeczeństwa skutecznie zdyskredytowany i zafałszowany. Skutki tych działań obecne są w dyskursie publicznym do dziś.

Wstęp wolny.

Propaganda przeciwko podziemiu niepodległościowemu w kinie polskim w okresie PRL
dr Monika Maszewska-Łupiniak
27 maja, godz. 18.00
Fabryka Schindlera w Krakowie

Dodaj komentarz