5. Festiwal Akcept

Od 29 do 31 maja w Gdańsku potrwa Festiwal Akcept organizowany przez Gdański Archipelag Kultury.

Festiwal Akcept (źródło: materiały prasowe)

Festiwal Akcept (źródło: materiały prasowe)

Festiwal Akcept to artystyczne spotkanie wielu podmiotów, które każdego roku zabierają głos w wielostronnym dialogu, wyrażanym poprzez prezentacje muzyczne, teatralne, plastyczne i inne formy ekspresji. Integralną częścią festiwalu jest cykl spotkań − w zamierzeniu corocznych − które odbywać się będą na Uniwersytecie Gdańskim, przyjmując formułę seminarium naukowego. Jego celem jest próba scalenia głosów środowiska akademickiego i profesjonalistów-praktyków, którzy żywo zainteresowani i zaangażowani w sprawy osób niepełnosprawnych podejmują ze sobą dialog.

Tegoroczne inauguracyjne seminarium skoncentrowane zostanie wokół tematu: Praktyka teoretyczna. W stronę przeformułowania znaczeń pracy z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowane spotkanie zaprojektowane zostało w dwóch dopełniających się częściach. W pierwszej z nich organizatorzy oddają głos zaproszonym gościom, w drugiej zaś zachęcają do dyskusji w tzw. technologii otwartej przestrzeni, w której uczestniczyć może każdy, kto bierze udział w seminarium. Jako prelegenci, wprowadzający w obszar przedmiotowy rozważań, wystąpią osoby reprezentujące różnorodne środowiska i profesje, które łączy własne zaangażowanie w obszar praktycznego działania, jak i sferę teoretycznej refleksji zogniskowanej wokół pracy z dorosłą osobą z niepełnosprawnością.

Festiwal Akcept to nie tylko impreza dedykowana osobom z niepełnosprawnością (intelektualną), choć niewątpliwie znajdują się one w jej centrum. To wydarzenie będące niejako pretekstem i zachętą zarazem do publicznej dyskusji oraz namysłu nad zjawiskiem inności i różnorodności, które wpisane w przestrzeń życia codziennego nieustannie skłania do stawiania pytań o miejsce i rolę osoby niepełnosprawnej oraz tych, którzy jej towarzyszą, na arenie zdarzeń potoczności. Wymienione w tym obszarze kwestie i formułowane wokół nich zapytania rzadko znajdują jednoznaczne i precyzyjne rozstrzygnięcia. Podejmowane przez różne strony, zyskują rozmaite drogi interpretacji i uzewnętrznienia: w jednostkowym i niepowtarzalnym doświadczeniu jako wycinek (auto)biografii, w publicznej polemice, czy przenosząc się ze sceny realności, na scenę aluzji do rzeczywistości. Znajdują ekspresję jako prezentacje teatralne, muzyczne, plastyczne, które przybliżają ów spleciony z niepełnosprawnością świat oraz sensy i znaczenia, jakie nadają mu egzystujące z nią postaci.

Program:

29 maja

 • Godz. 10.00 – spektakl Jędrek Jeżyk Grupa teatralna Stokrotka (Gdańsk)
 • Godz. 10.30 – spektakl Rymy Lokomotywy Teatr Biuro Rzeczy osobistych (Gdynia)
 • Godz. 16.00 – otwarcie festiwalu
 • Godz. 16.15 – premiera spektaklu Sen Teatrazem i Remont Pomp (Gdańsk)
 • Godz. 17.00 – spektakl Molière Teater Surra (Szwecja)
 • Godz. 18.00 – Teatralne impresje powarsztatowa wystawa malarska NowiArt/GLA
 • Godz. 18.30 – spektakl Autyzm miejski. Zgoda w poszukiwaniu absurdu Teatr Zgoda (Warszawa)
 • Godz. 19.30 – impreza integracyjna dla uczestników festiwalu – Miasto Aniołów (wejście na identyfikatory około godziny 20.00 przewidziany jest koncert zespołu sektor L4 oraz niespodzianka)

30 maja

 • Od godz. 9.00 do 14.00 – Praktyka teoretyczna. W stronę przeformułowania znaczeń w pracy z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną – seminarium naukowe oraz spotkanie z konwencji technologii otwartej przestrzeni. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Fundacja Akces, GAK. Seminarium odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4
 • Godz. 16.30 – spektakl Gabinet Dr. Caligarii Teatr Π (Białystok)
 • Godz. 17.30 – Mieszkam – wernisaż cyklu fotograficznego uczestników ŚDS
 • Godz. 18.00 – spektakl STOP Teatr Tacy Sami, Amatorzy, Metamorfoza i Kameleon z ŚDS MOPS (Tczew)
 • Godz. 18.30 – spektakl Pan H Teatr Kasablanka (Gdańsk)
 • Godz. 19.00 – spektakl Czekając na… Teatr Motyle są wolne (Białogard)
 • Godz. 19.30 – spektakl Jak przez kij, we wsi zamęt był Teatr Pod Mostem (Gdańsk)

31 maja

 • Od godz. 10.00 do 13.00 – warsztaty artystyczne dla uczestników festiwalu. Prowadzenie: Katarzyna Pastuszak (taniec butō); Rafał Ostrowski (warsztaty aktorsko-muzyczne); Tomasz Antonowicz/Remont Pomp (warsztaty muzyczne)
 • Godz. 13.00 – rozlosowanie nagród publiczności dla najlepszego wydarzenia artystycznego festiwalu w kategorii: teatr oraz nagrody dla osoby z widowni biorącej udział w głosowaniu na najlepsze wydarzenie. Zakończenie festiwalu.

Festiwal Akcept
Od 29 do 31 czerwca 2014 roku
Gdański Archipelag Kultury
Ul. Dworcowa 9
Gdańsk

Dodaj komentarz