Oskar Kolberg 1814−1890

Z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego etnografa Oskara Kolberga ukazała się jego popularno-naukowa biografia Oskar Kolberg 1814−1890 autorstwa Agaty Skrukwy.

Agata Skrukwa „Oskar Kolberg 1814−1890”, okładka (źródło: materiały prasowe)

Agata Skrukwa „Oskar Kolberg 1814−1890”, okładka (źródło: materiały prasowe)

Książka jest popularno-naukową biografią Oskara Kolberga, prezentuje bieg jego życia i warunki, w jakich kształtowały się jego plany naukowe i wydawnicze, a duża liczba rycin przybliża czytelnikowi metody pracy XIX-wiecznego etnografa, folklorysty i kompozytora. Książka prezentuje także szeroko kontekst historyczny, społeczny i artystyczny epoki.

Oskar Kolberg w połowie XIX w. opracował wielki program badania kultury ludowej, tj. zebrania źródeł dla polskiej etnografii. Realizował go poprzez wieloletnie badania terenowe i opracowywanie monografii regionalnych wydawanych pod tytułem Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Zawierają one opisy etnograficzne, teksty pieśni, bajek, przysłów, a przede wszystkim tysiące melodii wokalnych i instrumentalnych zapisanych ze słuchu w czasie spotkań z ludowymi wykonawcami. W tej dziedzinie, w takiej skali nie posiada źródeł XIX-wiecznych żaden naród w Europie.

Biografia Oskara Kolberga ukazuje się równocześnie jako audiobook. Płyta zawiera tekst nagrany przez Krzysztofa Kowalewskiego oraz nagrania muzyczne pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, zrealizowane przez Karolinę Kaiser-Cichocką (śpiew, skrzypce) oraz Olgę Musiał-Kurzawską (flety proste).

Agata Skrukwa Oskar Kolberg 1814−1890
Premiera: maj 2014 roku
Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca

Dodaj komentarz