WTW_spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim

8 czerwca, w 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce, Wrocławski Teatr Współczesny gościć będzie Karola Modzelewskiego, jednego z najbardziej znanych opozycjonistów z czasów PRL, autora szeroko dyskutowanej książki Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca.

Spotkanie z Karolem Modzelewskim w WTW, plakat (źródło: mat. prasowe)

Spotkanie z Karolem Modzelewskim w WTW, plakat (źródło: mat. prasowe)

Ostatnia książka Karola Modzelewskiego jest dokumentem o wielkim znaczeniu dla zrozumienia dziejów Polski w drugiej połowie XX wieku. Spotkanie we Wrocławskim Teatrze Współczesnym odbywa się w cyklu wtw://prosta_historia.

Rozmowę z Karolem Modzelewskim – próbę podsumowania pierwszego ćwierćwiecza wolnej Polski – poprowadzi Michał Matlak, politolog i kulturoznawca młodego pokolenia, doktorant w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Spotkanie uzupełni projekcja fragmentów filmu dokumentalnego Ryszarda Grabowskiego i Teresy Torańskiej Karol Modzelewski [1995].

Karol Modzelewski – ur. 1937, działacz polityczny, pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, od 1990 profesor, od 1994 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 2001 członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; 1957-64 w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, usunięty po ogłoszeniu, wspólnie z Jackiem Kuroniem, Listu otwartego do członków PZPR; 1964-67 i 1968-71 więziony; 1980-81 rzecznik prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej, 1981 członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność; 1981-82 internowany, następnie więziony [do 1984]; 1989-91 senator; 1991 współzałożyciel Solidarności Pracy; 1992-95 honorowy przewodniczący Unii Pracy. Badacz historii społecznej średniowiecznej Polski; główne prace: Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII w. [1975], Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej [1987]; szkice publicystyczne Dokąd od komunizmu? [1993]; Barbarzyńska Europa [2004]; 1998 odznaczony Orderem Orła Białego. [Encyklopedia Gazety Wyborczej].

Spotkanie z Karolem Modzelewskim
w ramach cyklu  wtw://prosta_historia
8 czerwca 2014 . godz. 17.00
ul. Rzeźnicza 12, Wrocławski Teatr Współczesny

Dodaj komentarz