Upłynnianie Infiltronu – Stacja V w Bielsku-Białej

30 maja w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej odbędzie się projekcja filmu i spotkanie autorskie Alicji Żebrowskiej i Jacka Lichonia pt. Upłynnianie Infiltronu Jako Droga Krzyżowa. Stacja V – MESZ – Bielsko-Biała.

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, projekt „Infiltron”, Stacja V MESZ – Bielsko-Biała, kadry z filmów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, projekt „Infiltron”, Stacja V MESZ – Bielsko-Biała, kadry z filmów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stacja V – MESZ – Bielsko-Biała jest piątą z kolei odsłoną prezentacji projektu Infiltron w cyklu Upłynnień pod hasłem Droga Krzyżowa, realizowanego sukcesywnie w kolejnych galeriach BWA przez Alicję Żebrowską i Jacka Lichonia. Poprzednie stacje Drogi Krzyżowej artyści zrealizowali w Krakowie, Olsztynie, Zielonej Górze i Bydgoszczy.

Na bielską odsłonę projektu: Stację V – MESZ – Bielsko-Biała, składa się pięć filmów, zrealizowanych metodą filmowania synchronicznego trzema kamerami, które zostaną zaprezentowane w formie potrójnej projekcji synchronicznej. Filmy zostały zmontowane w oparciu o materiał z trzech dawnych Infiltracji oraz materiałów nakręconych w Bielsku-Białej podczas dwóch rekonesansów w 2012 roku, wykonanych specjalnie dla potrzeb tej Stacji. Tytuł V Stacji w Bielsku-Białej – MESZ, odnosi się do pogranicznego i wielokulturowego charakteru regionu.

W tracie każdej stacji Drogi Krzyżowej artyści kontynuują autorski rytuał Poszukiwania Źródeł, podczas którego docierają do źródeł historycznych regionu i miasta. Procesy, jakim podlegają rzeki i ich źródła (wysychanie, regulacja, dewastacja) stają się dla artystów analogią do losów ludzi, krajów, kultur.

Podczas Poszukiwania Źródeł w Bielsku-Białej ustaliliśmy, że najstarsze źródła rzeki Białej wypływały w Mesznej spod Magury, ale zostały przez ludzi zasypane lub przekierowane do MESZ-nianki. Dzisiaj najdalszym źródłem rzeki Białej jest Kępny Potok wypływający spod Magury w Buczkowicach. Poza rzekami interesowała nas odległa przeszłość, poczynając od śladów kultury łużyckiej i słowiańskiego grodziska w Starym Bielsku, aż do czasów współczesnych i miejscowej partyzantki po wojnie. Nawet powierzchowne poznanie historii Bielska-Białej, ukazuje unikalny, hybrydalny charakter tego miejsca, który – ma się wrażenie – wpływa również na sposób odczytywania przyrody przez jego mieszkańców. Zafascynowani tym zjawiskiem odnaleźliśmy analogie i asocjacje w różnych przejawach kulturowej tradycji miasta

– mówią o bielskiej Stacji MESZ Alicja Żebrowska i Jacek Lichoń.

Projekt Infiltron powstał pod koniec 1997 roku. Polega na wyznaczonym przez jego autorów sposobie uczestnictwa w różnych dziedzinach życia społecznego. Realizacja dzieła obejmuje pięć poziomów aktywności: Infiltrację – polegającą na uczestnictwie artystów w rytuałach danej kultury oraz w zrytualizowanych czynnościach instytucji społecznych; Inwigilację – będącą zapisem relacji między autorami w kontekście powstającego dzieła; Falsyfikację – dotyczącą pracy konceptualnej nad dziełem; Upłynnianie – będące metodą prezentacji projektu.

Forma Upłynniania podlega ciągłym działaniom falsyfikacyjnym, przez co każde Upłynnianie tworzone jest inną metodą – obecnie realizowane jest Upłynnianie Infiltronu Jako Droga Krzyżowa.

Poprzednie stacje Drogi Krzyżowej: Kraków – Stacja I – Kraków Mógł Być Drugą Wenecją; Olsztyn – Stacja II – Antymisyjność; Zielona Góra – Stacja III – Protofabuła/Protozwiązki; Bydgoszcz – Stacja IV – Nierzeczywistość Obserwacji.

W trakcie projektu artyści uczestniczą w wielu rytuałach i czynnościach zrytualizowanych, dzieląc je na: rytuały urzędowe (np. śluby, rozwody, rozprawy w sądzie), rytuały instytucji religijnych (np. pielgrzymki, ceremonie ślubne różnych wyznań, chrzty, rytuały przejścia na inną religię, medytacje), rytuały kulturowe (np. uczestnictwo w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział w scenie otwartej w Galerii Bielskiej BWA Bielsko-Biała), rytuały naukowe/paranaukowe (np. przystąpienie do Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i rytuał obserwacji ptaków), rytuały polityczne (np. demonstracja w rocznicę katastrofy w Smoleńsku, demonstracja w obronie Młynówki Królewskiej).

Alicja Żebrowska jest artystką multimedialną, ważną postacią nurtu sztuki krytycznej.
Jacek Lichoń jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się filmem eksperymentalnym oraz muzyką elektroniczną.

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń – Upłynnianie Infiltronu Jako Droga Krzyżowa. Stacja V – MESZ – Bielsko-Biała
Projekcja filmu i spotkanie autorskie odbędzie się 30 maja 2014 roku o godzinie 18.00
Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz