Pisanie jako praca. Ujęcie socjologiczne

Fundacja Korporacja Ha!art 29 maja zaprasza na wykład Alicji Palęckiej Pisanie jako praca. Ujęcie socjologiczne połączony z dyskusją, w której udział wezmą: Sławomir Shuty, Łukasz Podgórni i Michał Sowiński.

„Pisanie jako praca. Ujęcie socjologiczne” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Pisanie jako praca. Ujęcie socjologiczne” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Inspiracją do spotkania jest wystąpienie Kai Malanowskiej dotyczące niskich zarobków pisarzy i pisarek w Polsce. Emocjonalna wypowiedź autorki spotkała się z równie żywiołową odpowiedzią, przede wszystkim ze strony osób związanych ze środowiskiem literackim. Dzięki temu wydarzeniu udało się stworzyć miejsce dla szerokiej debaty na temat ekonomicznych warunków działalności literackiej w Polsce. Pojawiły się już pierwsze projekty mające poprawić katastrofalną sytuację piszących. Wysunięta została propozycja organizacji związków zawodowych literatów. Ta inicjatywa oznacza, że pisanie zaczyna być traktowane przez samo środowisko literackie jako praca, która powinna być odpowiednio chroniona. W dyskusji będą więc rozważane uwarunkowania pracy pisarskiej w Polsce, mechanizmy rynku wydawniczego oraz możliwości wspierania literatury i ochrony pracy pisarzy i pisarek. W wykładzie i dyskusji wezmą udział:

  • Sławomir Shuty – artysta intermedialny: pisarz (Zwał, Cukier w normie, Jaszczur), reżyser filmowy (Luna, Pokój, Trip), performer, twórca artzina Baton, stały współpracownik Korporacji Ha!art;
  • Łukasz Podgórni – poeta (cybernetyczny), artysta sieciowy, treser plików, redaktor portalu Korporacji Ha!art, współzałożyciel Hubu Wydawniczego Rozdzielczość Chleba;
  • Alicja Palęcka – doktorantka w Instytucie Socjologii UJ, badaczka w projekcie Literatura polska po roku 1989 w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, zajmuje się alienacją pracy kreatywnej;
  • Michał Sowiński – doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, badacz w projekcie Literatura polska po roku 1989 w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, redaktor Korporacji Ha!art.

Cykl Socjologia literatury odbywa się w ramach projektu badawczego Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu nr 2011/01/D/HS2/05129 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Pisanie jako praca. Ujęcie socjologiczne
Wykład Alicji Pałęckiej
29 maja 2014 roku, godz. 17.00
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dodaj komentarz