Galeria Architektury SARP: Wystawa pokonkursowa

20 maja w Galerii Architektury SARP w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej III edycji konkursu o Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Galeria Architektury SARP w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Galeria Architektury SARP w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagroda przyznawana jest studentom uczelni wyższych, którzy przedstawią najciekawsze koncepcje wg zadawanych każdorazowo przez MSZ tematów z zakresu wyglądu fasad, aranżacji wnętrz i ogrodów polskich placówek dyplomatycznych oraz budynków MSZ.

Celem nagrody jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania promocją polskiej sztuki poprzez kształtowanie wizerunku polskich placówek zagranicznych i obiektów MSZ w Warszawie. Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego przyznano w 2013 dwukrotnie: za najlepszą koncepcję rewitalizacji fasady Ambasady RP w Kijowie oraz za najlepszą koncepcję dzieła sztuki wyrażającego misję MSZ Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć.

Podczas II Konferencji Infrastrukturalnej MSZ w Krakowie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w dniu 16 maja 2014 rozstrzygnięta została trzecia edycja Nagrody. Oceniane prace zostały wyłonione w wyniku przeprowadzenia przez MSZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji wnętrz foyer Ambasady RP w New Delhi. Tematem prac jest hasło Wspólnota demokracji – wspólnota wolności.

Uczestnicy zostali postawieni przed twórczym i koncepcyjnym zadaniem wykreowania przestrzeni, która stanie się wizytówką Rzeczypospolitej Polskiej. Przebudowa wejść ma służyć pokazaniu nowoczesnego, przyjaznego oblicza współczesnej Polski: demokratycznego kraju po udanej transformacji systemowej, gospodarczej i politycznej. Przestrzeń recepcyjna ma być przede wszystkim wygodna i otwarta dla gości Ambasady.

 • I nagrodę i 10 000 PLN otrzymał zespół: Katarzyna Leśniewska i Katarzyna Toczyńska (Uniwersytet Artystyczny, Poznań).

Pierwszą nagrodę przyznano za wyjątkowe możliwości przestrzennych rozwiązań całego wnętrza hallu wejściowego z uwzględnieniem uwarunkowań istniejącej struktury. Walorem pracy jest prostota w kształtowaniu przestrzeni, stwarzająca szanse dla wzbogacenia wizualnego odbioru odpowiednio przemyślanym akcentami plastycznymi, zgodnymi z ideą przekazu charakteru polskiej ambasady w New Delhi.

 • II nagrodę i 5000 PLN otrzymała Agata Cieśnik (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk).

Druga nagrodę przyznano za próbę radykalnego, demokratycznego potraktowania całej przestrzeni hallu wejściowego. Zaprojektowano nową aranżację foyer, gdzie część biurową potraktowano jako otwarty mebel organizujący wnętrze. Nie odnosząc się szczegółowo do konkretnych rozwiązań przestrzenno–materiałowych, Jury wysoko oceniło bezkompromisowość koncepcji mogącej wnieść nową jakość przestrzeni foyer ambasady polskiej w New Delhi.

 • Równorzędne wyróżnienia honorowe otrzymały zespoły: Zuzanna Dziedzic i Justyna Hys (Politechnika Krakowska) oraz Mateusz Jaworski (Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice) i Marzena Piwowar (Politechnika Śląska, Gliwice).

Nagrody wyłoniło Jury składające się z wybitnych przedstawicieli świata architektury oraz dyplomatów i specjalistów MSZ:

 • Tomasz Łukaszuk Dyrektor Biura Infrastruktury MSZ – Przewodniczący Jury
 • Arch. Włodzimierz Mucha – Wiceprezes ds. twórczości ZG SARP, KSK SARP Warszawa – Wiceprzewodniczący Jury
 • Krzysztof Augustin – Pełnomocnik Ministra ds. estetyki wnętrz budynków MSZ
 • Prof. arch. Witold Cęckiewicz i arch. Stanisław Deńko – SARP Kraków, Twórcy projektu Ambasady RP w New Delhi
 • Krzysztof Gawroński – naczelnik w MSZ
 • Arch. Henryk Łaguna – KSK SARP Warszawa
 • Dr Krzysztof Olendzki – Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury MSZ
 • Dr arch. Maciej Skaza – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
 • Dr arch. Karolina Pacholewicz – SARP Kraków – Sekretarz

Wernisaż Wystawy Pokonkursowej
20 maja 2014 roku, godz. 18.00
Galeria Architektury SARP
Kraków

Dodaj komentarz