Barbara Woźniak śladami obecności w Gdańsku

Od 21 maja w Projektorni Gdańskiego Archipelagu Kultury będzie można oglądać wystawę grafik i ceramiki Barbary Woźniak pt. Ślady obecności. Grafiki są aneksem dyplomu, który artystka obroniła w 2012 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ceramika z kolei powstała podczas jej studiów na tej uczelni.

Barbara Woźniak, „Alfama Chiaroscuro” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Barbara Woźniak, „Alfama Chiaroscuro” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Barbary Woźniak złożona z sześciu grafik w technice wklęsłodruku oraz ceramiki, które powstały podczas studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Grafiki są aneksem dyplomu, który artystka obroniła w 2012 roku. Aneks powstał w pracowni prof. zw. Aliny Jackiewicz-Kaczmarek, natomiast ceramika w pracowni dr hab. Katarzyny Jóźwiak- Moskal. Fotografie, ocierające się o abstrakcję, będące dla autorki szkicami pamięci oka, są podstawą do działań w technice wklęsłodruku, a struktury dostrzeżone w otaczającej rzeczywistości są podstawą do działań w technice ceramiki.

Pustynny smutek rytmów, szara nicość wyodrębnionego świata błyskiem migawki, zinterpretowanego poprzez medium, jakim jest graficzna technika wklęsłodruku, staje się osobną rzeczywistością – rzeczywistością abstrakcyjną, choć opartą na rzeczywistości naocznej.

Barbara Woźniak /Ślady obecności/

Barbara Woźniak urodziła się 15 listopada 1983 roku w Gdańsku. W 1997 roku ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz w klasie fortepianu Barbary Podciborskiej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr III w Gdańsku. Po maturze ukończyła Policealną Szkołę Plastyczną w Gdyni Orłowie, zakończoną dyplomem z plakatu teatralnego w klasie Ryszarda Rybki. Uczęszczała wówczas również na zajęcia z rzeźby do Ireny Zabrockiej oraz na zajęcia z rysunku do Jana Buczkowskiego, później na zajęcia z rysunku i malarstwa do Hanny Niewiarowskiej-Zawilskiej i Małgorzaty Krakowiak. W latach 2007-2012 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Na podstawy malarstwa i rysunku uczęszczała do prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Brała udział w zajęciach z ceramiki dr hab. Katarzyny Jóźwiak-Moskal. Zakończyła studia dyplomem z malarstwa na oceną celującą w pracowni prof. zw. Macieja Świeszewskiego. Jako specjalizację wybrała zajęcia z grafiki warsztatowej – wklęsłodruku u prof. zw. Aliny Jackiewicz-Kaczmarek. Aneks powstał w tej pracowni.

Barbara Woźniak, Ślady obecności
Wernisaż: 21 maja 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 27 czerwca 2014 roku
Projektornia Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworska 29a
Gdańsk Brzeźno

Dodaj komentarz