Tajber, Larsen, Jernajczyk, Bączyk – Cycling w Entropii

Od 17 maja w Galerii Entropia we Wrocławiu można oglądać wystawę pt. Cykling w ramach której swoje prace prezentują Maciek Bączyk, Jakub Jernajczyk, Claus Larsen i Artur Tajber.

Artur Tajber, „Timemit” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artur Tajber, „Timemit” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krążąc wokół definicji zjawisk często spotykamy się z zaskakującymi zbiegami okoliczności, grą słów i znaczeń. Termin recykling w odniesieniu do prezentowanej wystawy zdaje się – podobnie jak same prace – generować wiele skojarzeń. W tym przypadku jest to nie tylko ponowne użycie czy przetworzenie materiałów, ale także np. kinetyczność, powtarzalność, określony porządek następujących po sobie zjawisk i CZAS. Cykl, z greckiego kyklos  – krąg, koło czy jakbyśmy tutaj powiedzieli: loop, pętla – to przebieg, który ma w swej naturze powrót do umownego początku, przecięcie punktu startu. Przebiegi w przedstawianych pracach zrealizowanych za pomocą różnych technik i mediów hipnotyzują i pobudzają recykling myśli. Instalacja Maćka Bączyka _N_a__g___r____a_____ To się nigdy nie skończy poprzez zaskakujące użycie szpulowego magnetofonu reporterskiego Nagra oraz zapętlonej taśmy magnetofonowej w przestrzeni ekspozycji rozszerza medium dźwiękowe na obszar zjawiskowej wizualności. Elektro-mechaniczna, minimalistyczna praca Clausa Larsena, w której ożywia on łańcuch maszynowy, utożsamia cykl mechaniczny z organicznym.

Z kolei interaktywna animacja Hipocykloida Jakuba Jernajczyka wizualizuje zagadnienie ruchu, które od wieków nurtowało nie tylko badaczy i filozofów, ale też artystów. Wideofoniczny zapis wieloplanowego performansu Artura Tajbera TIMEMIT wprowadza nowe trajektorie w architekturę wystawy – doświadczenie człowieka w ruchu, krok po kroku odmierzającego zarówno zewnętrzną przestrzeń otoczenia, jak wewnętrzną – własnej wyobraźni. Aktywność performera na pierwszym planie, tory przemieszczanych przedmiotów multiplikują się i synchronizują z projekcjami poprzednich działań dodając kolejny rytm także do akustycznego wymiaru całości. Zapis jest częścią wieloletniego projektu WALK’MAN / TIMEMIT. Re: CYKLING łączy te osobne, elektromechaniczne i wirtualne byty w jeden wspólny organizm.

Maciek Bączyk, ur. 1977. Ukończył Wydział Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się dźwiękiem i obrazem, zarówno w praktyce jak i w teorii. Nagrywał płyty i koncertował z zespołami: AGD, Robotobibok, Małe Instrumenty. Rozwija działania i projekty w obszarze wielu mediów i na ich przecięciu: malarstwo, film eksperymentalny, instalacja, sound art. Współpracuje z Galerią Entropia, gdzie najczęściej prezentuje swoje prace. W pracy teoretycznej tropi dźwięk zawarty w obrazie i obraz ukryty w falach i strukturach dźwiękowych.

Jakub Jernajczyk. ur. 1980, artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracuje jako asystent w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2006, 2010, 2012. Uczestnik wielu wystaw artystycznych oraz konferencji naukowych. W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się przede wszystkim na relacjach łączących sztukę z nauką. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Claus Larsen, ur. 1977, absolwent The Funen Academy of Fine Arts w Odense, Dania. Pracuje ze światłem, dźwiękiem, tworzy obiekty i instalacje. Wykorzystuje w swoich pracach osprzęt przemysłowy, silniki elektryczne, fragmenty wyposażenia technicznego i nadaje im nową funkcję praktyczną i estetyczną. Inspiruje go nauka, matematyka, zjawiska fizyczne. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Artur Tajber, ur. 1953. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Wystawia publicznie od roku 1974. Od połowy lat siedemdziesiątych zaangażowany w ruch sztuki performance. W następnych latach rozwija intensywną działalność artystyczną i kuratorską w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach Europy, obu Ameryk i Azji. Prowadził galerię gt i Pryzmat w Krakowie, współzałożyciel Stowarzyszenia Fort Sztuki. Prowadzi pierwszą w Polsce kierunkową Pracownię Sztuki Performance na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Kurator: Mariusz Jodko

Maciek Bączyk, Jakub Jernajczyk, Claus Larsen, Artur Tajber, Cycliking
instalacja/obiekty/video
Wernisaż: 17 maja 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 4 czerwca 2014 roku
Galeria Entropia
ul. Rzeźnicza 4
Wrocław

Dodaj komentarz