Mięso, metal i kod – Stelarc w gdańskiej Łaźni

Od 17 maja w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku w ramach projektu Art + Science Meeting można oglądać wystawę prac Stelarca pt. Mięso, metal i kod: Rozchwiane chimery.

Stelarc, „Ear on suspension”, fot. Claudio Oyarce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stelarc, „Ear on suspension”, fot. Claudio Oyarce (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia wystawa charyzmatycznego australijskiego artysty Stelarca pt. Mięso, Metal i Kod: Rozchwiane Chimery jest pierwszą w skali światowej tak obszerną prezentacją twórczości tego artysty, identyfikowanego dotąd przede wszystkim ze sztuką performansu. Wystawa przedstawia go jako twórcę interdyscyplinarnej sztuki robotycznej i cyborgicznej. W jej skład wchodzą interaktywne instalacje Walking Head oraz Prosthetic Head, podejmujące improwizowany dialog z publicznością, obiekty Exoskeleton, Third Hand i Extended Arm, funkcjonujące zwykle jako amplifikacje i rozszerzenia ciała artysty podczas performansów, tu przedstawione jako artefakty uzupełnione o wideodokumentacje działań z ich użyciem, oraz projekcje dokumentujące hybrydyczne, sieciowe i performatywne projekty Ping Body, Fractal Flesh oraz Ear on Arm Surgery i Ear on Arm Suspension.

Twórczość Stelarca wyraża ideę symbiozy pierwiastka biologicznego i technologicznego, połączenia mięsa i metalu, które są w jego pracach organizowane w nowy, hybrydyczny porządek sieciowy przy użyciu elementu cyfrowego – kodu. Ciało, wokół którego jest organizowanych większość działań artysty, przestaje być jedynie interfejsem łączącym umysł z rzeczywistością materialną. Przybiera formę rozchwianej chimery: zakłopotanej własną nieokreślonością, niepewnej posiadanego statusu, kontestującej swoją płynność oraz tymczasowość i organizującej na nowo swe relacje ze światem.

Ciało fizyczne przeobraża się tu w ciało post-biologiczne, otwarte na transformacje i wpisujące się w dynamiczny kontekst bio-techno-sfery, nowej transhumanistycznej rzeczywistości. Sama technologia natomiast przestaje funkcjonować jedynie jako otoczenie czy wzmocnienie ludzkiej cielesności. Miniaturyzacja, bio-kompatybilność i wirtualność implantowanej technologii przenosi ją w głąb ciała, zmieniając je w formę chimery. Z drugiej jednak strony, formy technologiczne, dążąc do uwolnienia się od zależności od ludzkiego ciała, przestają odgrywać rolę jego rozszerzenia i zmierzają – w ramach hybrydycznej sieci bio-techno-cyfrowej, której są składnikami – w stronę ograniczonej autonomii. Jednak niemożność pełnej samodzielności także i je skazują na los chimer, choć nie potrafią one w pełni uwolnić się od więzi z ludzkim światem, arysta nie bierze już pełnej odpowiedzialności za ich działania.

Ryszard W. Kluszczyński

Stelarc – artysta poszukujący alternatywnych architektur anatomicznych. Do jego prac należą m.in. Third Hand, Stomach Sculpture i Exoskeleton czyli 6-nożny robot. Performans Fractal Fresh bazował na bezustannej elektrycznej stymulacji ciała. Pink Body i Parasite odkrywały ciało, którego ruch kontrolowany był przez strumienie danych internetowych. Prosthetic Head czyli wirtualny rozmówca, otrzymał kolejne części ciała: Articulated Head, Floating Head i Swarming Head. Ear on arm jest chirurgiczną konstrukcją opartą na hodowli tkanek, w której umieszczony jest mikrofon – dzięki jego połączeniu z Internetem zaistnieje możliwość odsłuchiwania wrażeń dźwiękowych ucha. W 2000 roku artysta otrzymał tytuł Doktora honoris causa Uniwersytetu Monash. Stelarc obecnie pracuje na Uniwersytecie Brunel w Londynie Zachodnim, gdzie zajmuje się sztuką performansu. W 2010 roku otrzymał grant od Rady Australijskiej oraz nagrodę Ars Electronica Hybrid Arts. Jego twórczość reprezentowana jest przez galerie Scott Livesey w Melbourne.

Kurator: Ryszard W. Kluszczyński

Stelarc, Mięso, metal i kod: Rozchwiane chimery
Wernisaż: 16 maja 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 13 lipca 2014 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk – Dolne Miasto

Dodaj komentarz