• 2014-05-16

Trwa konkurs Dobry Wzór 2014

W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego trwa właśnie dwudziesta pierwsza edycja konkursu Dobry Wzór na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku.

Dobry Wzór 2014, logo (źródło: materiały prasowe)

Dobry Wzór 2014, logo (źródło: materiały prasowe)

Do tegorocznej edycji konkursu eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukali i dopuścili ponad 1200 produktów i usług, które konkurować będą w siedmiu kategoriach:

  • Dom
  • Praca
  • Sfera publiczna
  • Usługi
  • Nowe technologie
  • Grafika użytkowa
  • Nowe materiały produkcyjne.

W każdej z siedmiu kategorii jury wyłoni laureatów i przyzna nagrody Dobry Wzór 2014.

Korzyści, jakie uzyskuje firma z udziału w konkursie to:

  • znak i certyfikat jakości Dobry Wzór 2014, który wyróżnia i wzmacnia produkt na rynku,
  • udział w prestiżowej wystawie pokonkursowej Dobry Wzór w IWP – największej profesjonalnej wystawie designu z polskiego rynku,
  • prezentacja w profesjonalnym katalogu wystawy wraz z opinią eksperta.

Nagrodę specjalną Wzór Roku dla najlepszego produktu zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowanego przez polskiego przedsiębiorcę przyzna Minister Gospodarki. Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nagrodzi najlepszego projektanta lub studio projektowe, przyznając nagrodę Designer Roku 2014.

Uroczyste ogłoszenie wyników, gala konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 23 października 2014 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w dniach od 24 października do 7 grudnia 2014 w sali im. Wandy Telakowskiej w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Dobry Wzór to jedyny ogólnopolski konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Instytut Wzornictwa Przemysłowego organizuje go od 1993 roku. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór i udział w wystawie i katalogu. Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przez trzy miesiące wyszukują i oceniają pod kątem jakości wzorniczej dostępne na rynku produkty i usługi. Ze zgłoszonych produktów tylko najlepsze zostają zaproszone do udziału w konkursie Dobry Wzór.

Pierwsze zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy zadecydowano, że w konkursie mogą brać udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z największymi markami globalnymi świata i osiągają bardzo dobre wyniki. Od tego czasu również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już siedmiu projektantów – Designerów Roku.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego jako pierwszy w Polsce zaczął oceniać wzornictwo usług. W 2010 do konkursu wprowadzono nową kategorię – sferę usług. W zeszłym, jubileuszowym dla konkursu roku, formuła konkursu została rozszerzona o trzy nowe kategorie: grafikę użytkową i opakowania, nowe technologie oraz nowe materiały produkcyjne.

21. edycja konkursu Dobry Wzór
Ogłoszenie wyników: 23 października 2014 roku
Wystawa pokonkursowa: od 24 października do 7 grudnia 2014 roku
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie

Dodaj komentarz