Warsztaty Sztuki Montażu na festiwalu Młodzi i Film

Jednym z wydarzeń towarzyszących 33. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film będą Warsztaty Sztuki Montażu, które poprowadzi Jarosław Kamiński. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 czerwca.

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (źródło: materiały prasowe)

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (źródło: materiały prasowe)

Organizatorami Warsztatów, które odbędą się w dniach 26, 27 i 28 czerwca są Studio Munka – SFP oraz Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Warsztaty są skierowane do pełnoletnich osób mogących udokumentować podstawowe doświadczenie filmowe, chcących poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne doświadczenie pod okiem wybitnego profesjonalisty.

Aby wziąć udział w Warsztatach Sztuki Montażu należy przesłać swoją biografię (maks. 1 strona A4) wraz z płytą DVD z wybranymi próbami własnych prac montażowych (o czasie łącznym maks. 10 minut). Pakiet materiałów należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres:

Biuro Programowe
Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film
ul. Krakowskie Przedmieście 7, pok. 233
00-068 Warszawa
z dopiskiem WARSZTATY SZTUKI MONTAŻU

Zgłoszenia muszą wpłynąć do Biura Programowego do dnia 5 czerwca do godziny 17.00. Materiały nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wyłonią grupę uczestników (do ośmiu osób), których nazwiska zostaną ogłoszone 9 czerwca. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest posiadanie laptopa spełniającego wymagania techniczne określone w Regulaminie.

Celem Warsztatów będzie przekazanie uczestnikom wiedzy i doświadczeń, które pozwolą im zrozumieć na czym polega praca montażysty kompetentnego, zdolnego do podejmowania samodzielnych decyzji twórczych i potrafiącego w pełni wykorzystać bogactwo środków wyrazu kina fabularnego.

W wyniku Warsztatów wyłoniony zostanie najlepszy uczestnik, który w nagrodę otrzyma licencję do oprogramowania AVID Media Composer 7o wartości 3750,00 złotych. Nagroda zostanie wręczona podczas gali zakończenia festiwalu 28 czerwca.

Warsztaty Sztuki Montażu
Od 26 do 28 czerwca 2014 roku
Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 czerwca 2014 roku
Koszalin

Dodaj komentarz