Nagrody Historyczne Polityki rozdane

13 maja w redakcji Polityki zostały wręczone Nagrody Historyczne Polityki 2014 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2013 roku.

Piotr Perkowski „Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Piotr Perkowski „Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970” – okładka (źródło: materiały prasowe)

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę odebrał Piotr Perkowski za książkę Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970 (Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013), przedstawiającą ten rozdział naszej historii, w którym Danzig przekształcił się w Gdańsk. Zdaniem jurorów to publikacja interdyscyplinarna, włączająca w badania historyka doświadczenia z etnografii, demografii, socjologii i psychologii społecznej.

Karol Modzelewski otrzymał nagrodę w dziale pamiętników i wspomnień za książkę Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca (Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2013) – barwny życiorys wybitnego historyka i opozycjonisty, przedstawiający polityczne doświadczenia własnego życia oraz swojego pokolenia i środowiska.

W kategorii wydawnictwa źródłowe Jury przyznało nagrodę Irenie Paczyńskiej za znakomite edytorsko opracowanie Grypsów z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jest to publikacja wielkiej wagi, zawierająca informacje o składzie narodowościowym i liczbie więźniów, o mechanizmach zagłady, ale także o tajnych działaniach więźniów oświęcimskich oraz sposobach utrzymywania przez nich łączności z polskim podziemiem poza obozem.

Nagrody Historyczne Polityki to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika Polityka, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.

Skład Jury Nagród Historycznych Polityki: prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Jerzy Holzer, dr Bożena Szaynok, prof. Jerzy Tomaszewski, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Feliks Tych, prof. Wiesław Władyka, dr Marcin Zaremba.

Nagrody Historyczne Polityki
13 maja 2014 roku

Dodaj komentarz