Bill Vorn i Histeryczne maszyny w Gdańsku

Od 10 maja w ramach Art+Science Meeting w Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Gdańsku można oglądać wystawę Billa Vorna pt. Histeryczne maszyny.

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bill Vorn, „Histeryczne maszyny” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa przygotowana w Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 prezentuje po raz pierwszy w Polsce twórczość Billa Vorna, kanadyjskiego artysty zamieszkałego w Montrealu. Histeryczne maszyny datowane są na rok 2006, choć ich prehistoria zaczyna się już cztery lata wcześniej, i wyrastają z długiego okresu twórczych poszukiwań i eksperymentów albowiem sztuką robotyczną Vorn zajmuje się od roku 1992. Tworzone przez niego przestrzenne instalacje poza właściwościami cybernetycznymi posiadają również charakter multimedialny – artysta wykorzystuje bowiem nie tylko roboty, ale i światło, dźwięk, a niekiedy również projekcje wideo, przekształcając za ich pomocą przestrzeń wystawienniczą w środowisko dynamicznych, interaktywnych i multisensorycznych doświadczeń. Jednocześnie twórczość jego stanowi formę badań nad sztucznym życiem oraz nad technologiami powołującymi do istnienia autonomiczne, sztuczne podmioty działań. Sztuka Billa Vorna wyłania się właśnie z powiązania i wzajemnych oddziaływań problematyki sztucznego życia i robotyki.

Histeryczne maszyny stanowią doskonały przykład twórczości Vorna. Każda z nich jest aluminiową, ośmionożną formą zwisającą z sufitu, przypominającą kształtem ogromnego pająka. Jest zaopatrzona w kilka systemów: sensoryczny, motoryczny i kontrolny, które wspólnie odgrywają rolę autonomicznego układu nerwowego. Sensory pozwalają Maszynom odkryć obecność widzów w przestrzeni wystawienniczej a to, w dalszej kolejności, prowadzi je do podjęcia wobec nich różnych działań.

Histeryczne maszyny, poza fizycznymi interakcjami z publicznością, inicjują również więzi emocjonalne. Ich hybrydyczny status, wiążący właściwości żywych organizmów i urządzeń technicznych prowadzi widzów do reakcji o podobnie niejasnej, ambiwalentnej strukturze, w których afekty łączą się z zainteresowaniem poznawczym a empatia miesza z pierwotnym lękiem i krzyżuje z technofobią.

Ryszard W. Kluszczyński

Bill Vorn – kanadyjski artysta aktywny na polu sztuki robotycznej od 1992 roku. W swoich instalacjach i performansach wykorzystuje robotykę i techniki śledzenie ruchu, dźwięk, światło, wideo i procesy cybernetyczne. Prowadzi badania nad tworzeniem sztucznego życia i technologiami Agent wykorzystując artystyczną pracę opartą na estetyce sztucznych zachowań. Równolegle do swej pracy artystycznej Bill Vorn wykłada nowe media na Uniwersytecie Concordia w Montrealu, związany jest z działającym tam Artificial Life Art Lab oraz kieruje robotyką w Hexagram. W roku 2001 uzyskał on tytuł doktora za rozprawę Artificial Life as Media.

Kurator: Ryszard W. Kluszczyński

Projket Art+Science Meeting 2014, w którego cyklu odbywają się trzy wystawy, uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego.

Bill Vorn, Histeryczne maszyny
Wernisaż: 9 maja 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 13 lipca 2014 roku
Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2
ul. Strajku Dokerów 5
Gdańsk – Nowy Port

Dodaj komentarz