Piotr Kurka z Kijem w Poznaniu

Od 19 maja w Galerii AT w Poznaniu będzie można oglądać wystawę prac Piotra Kurki pt. Kij.

Piotr Kurka, „Kij” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Kurka, „Kij” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Kurka należy do artystów, którzy ze szczególną wnikliwością i pogłębioną wrażliwością starają się docierać do rejonów personalnej egzystencji. W swojej sztuce tworzy sytuacje przesycone poetyckimi klimatami, zaskakującymi zestawieniami różnych opcji myślowych, jak i aspektów duchowych. Tworzy prace, które najogólniej mówiąc, oscylują wokół problemu podświadomości, marzeń sennych, symbolicznych odniesień. Atmosfera realizacji Piotra Kurki jest zdominowana niepokojem egzystencjalnym i skłania do refleksyjnego odbioru rzeczywistości. Swoje instalacje – sytuacje artystyczne – buduje najczęściej z wykorzystaniem tzw. przedmiotów gotowych oraz z wykonywanych przez siebie rzeźb np. z brązu, blachy, drewna, żywicy. Jego rzeźby – obiekty, realizowane ze szczególną dbałością o niuanse wykończenia formalnego, dotyczą najczęściej przedstawień realistycznych, czy wręcz hiperrealistycznych. Można powiedzieć, że obcując ze sztuką artysty obligowani jesteśmy do rozważania, wyraźnie akcentowanego przez artystę, dylematu/problemu obecności człowieka w kontekście natury. Aczkolwiek, co istotne, język artystyczny, jak i jego intencje twórcy są dalekie od jednoznacznych aspektów dydaktycznych, czy krytyczno-moralizatorskich, a są skupione przede wszystkim na intymnej, personalnej penetracji własnych emocji, myśli, skrytych przeczuć, oraz dotyczą uniwersalnego przesłania idei sztuki.

O realizacji prezentowanej obecnie w Galerii AT Piotr Kurka mówi:

Tytułowy kij to bezspornie pierwsze w historii kultury materialnej narzędzie. To także narzędzie, które w rękach mistrza zen, poprzez uderzenie w tył głowy, może przyspieszyć dojście do oświecenia. Trudności w jego osiągnięciu, mogą mieć podłoże somatyczne. W takim podejściu nie można też wykluczyć oddziaływania zewnętrznego np. mikroorganizmów, które należą do najliczniej i najlepiej zorganizowanej społeczności na ziemi, ciągle nieokreślonej systemowo a sytuowanej pomiędzy fauną i florą. Ta tajemnicza społeczność to… grzyby. Miliony gatunków, miliardy kilometrów kw. grzybni, biliony zarodników stale obecnych na zewnątrz i wewnątrz naszych organizmów.

Piotr Kurka (ur.1958r. w Poznaniu); w latach 1977-1982 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. Obecnie jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Pracowni Działań Intermedialnych i Fotografii w Katedrze Intermediów na Wydziale Komunikacji Multimedialnej w UAP. Prace artystyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Francji, Niemczech, USA, Szkocji, Danii, Izraelu, Grecji, Włoszech, Chinach, Japonii. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie i w Poznaniu. Był stypendystą m.in: Pollock-Krasner Foundation, New York; Arts Link – Citizen Exchange Council, New York; Kościuszko Foundation – ISP, New York; Rockefeller Foundation – Bellagio, Włochy, Arts Link, Butte, Montana, USA oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Wystawa pt. Kij jest piątym indywidualnym pokazem twórczości Piotra Kurki w Galerii AT (Morze 1986, bez tytułu 1993, Rzeka 1996, Psalm 2001)

Piotr Kurka, Kij
Wernisaż: 19 maja 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 29 maja 2014 roku
Galeria AT w Poznaniu

Dodaj komentarz