Konferencja naukowa towarzysząca Festiwalowi Tormiar

CSW Znaki Czasu w Toruniu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w., która będzie odbywać się 30 czerwca i 1 lipca.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w." (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w." (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w. organizowana jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w ramach I edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar. Problematyka architektury wnętrz w powojennej Polsce – temat przewodni tegorocznej odsłony festiwalu i konferencji – podjęta została przez organizatorów wobec coraz pilniejszej konieczności rozpoczęcia publicznej debaty o ochronie i dokumentacji realizacji wnętrzarskich z 2. połowy XX wieku. O ile powojenna architektura czy wzornictwo doczekały się w ostatnich latach uznania, poświęcane są im opracowania, coraz częściej są chronione i promowane, o tyle architektura wnętrz pozostaje tematyką wciąż niedocenioną. Brakuje też obecnie narzędzi, badań i publikacji na temat architektury wnętrz sytuujących ją jako pełnoprawną dziedzinę sztuki.

Druga połowa XX wieku w Polsce obfitowała w wiele zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych. Architektura i wystrój wnętrz są jednymi ze świadków przemian polskiej rzeczywistości tego okresu. Wnętrza projektowane często przez najlepszych plastyków i architektów różnych orientacji artystycznych dają nam dziś obraz ówczesnych realiów, nie tylko społeczno-politycznych, lecz także materiałowych czy wykonawczych. W wyniku twórczej pracy projektanów, powstało w powojennej Polsce wiele realizacji wnętrzarskich, o których możemy dziś rozmawiać, używając terminu dzieło sztuki. Były one projektowane kompleksowo, wraz z wyposażeniem i dekoracjami – odznaczały się indywidualnym, oryginalnym charakterem. Wiele przetrwało w lepszym lub gorszym stanie do czasów współczesnych. Dziś natomiast często brutalnie podlegają prawom rynku i gospodarki, czyli tzw. modernizacji. Pilna konieczność podjęcia tematu architektury wnętrz wynika z dwóch ważnych czynników: z jednej strony istnieje wciąż grupa zachowanych w oryginalnym kształcie wnętrz, z których praktycznie żadne nie podlega ochronie konserwatorskiej, a większości grozi przebudowa; z drugiej zaś, jest to ostatni moment, w którym wiedzę na temat obiektów skonfrontować można z ich twórcami. Pokolenie architektów i projektantów działających w latach powojennych jest obecnie pokoleniem seniorów. Rozmowy lub wywiady z nimi stanowić mogą nieocenione źródło wiedzy o samych wnętrzach, a także warunkach i kontekście ich powstania.

Podstawowym założeniem konferencji jest zwrócenie uwagi na wnętrza, które powstały w Polsce w II połowie XX wieku – przede wszystkim ze względu na ich wartość artystyczną i historyczną. Debata konferencyjna przebiegać będzie w ramach kilku bloków tematycznych skoncentrowanych wokół takich zagadnień jak: sylwetki projektantów, projekty i realizacje, przemiany stylowe, kontekst społeczno-polityczny i historyczny, problem materiału i techniki, a także ochrona i modernizacja.

Chęć uczestnictwa w konferencji można zgłaszać do 18 maja.

Koordynatorka konferencji naukowej: Aleksandra Mosiołek

Kuratorzy festiwalu: Marta Kołacz, Cezary Lisowski, Piotr Lisowski

Ogólnopolska konferencja naukowa Rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w.
Konferencja odbędzie się 30 czerwca i 1 lipca 2014 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
ul. Wały Gen. Sikorskiego 13
Toruń

Dodaj komentarz