Dom jako forma otwarta

24 maja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera dla publiczności dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Otwarciu towarzyszy publikacja książki Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów.

„Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów” fot. Jan Smaga (źródło: materiały prasowe)

„Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów” fot. Jan Smaga (źródło: materiały prasowe)

Pod koniec maja 2014 roku zostanie otwarty dla publiczności dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Drewniany dom, położony na Mazowszu, w malowniczym starorzeczu Bugu, jest przestrzennym manifestem idei Formy Otwartej, którą Oskar Hansen, polski członek Team 10, uczynił osią swojej twórczości architektonicznej. Forma Otwarta zaprezentowana po raz pierwszy na kongresie CIAM w Otterlo w 1959 roku zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników, sytuowała ją w roli chłonnego tła eksponującego wydarzenia codziennego życia.

Dom, budowany od 1968 roku, w pełni wyrażał te idee, będąc jedną z niewielu prac Hansenów zrealizowanych zgodnie z ich życzeniem, bez ograniczeń narzucanych przez socjalistyczny przemysł budowlany. Czasoprzestrzenna architektura płynnie łącząca wnętrze i zewnętrze zawierała w sobie pierwiastek zmiany, łatwo adaptując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Budowana jako rama dla życia, ożywa wraz z obecnością ludzi.

Od 2014 roku opiekę nad domem sprawuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od maja będzie możliwe jego zwiedzanie podczas wycieczek organizowanych przez Muzeum. Pierwsza z nich odbędzie się 24 maja. Zapisy przez stronę Muzeum od 5 maja.

Równolegle ukaże się książka Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów z fotografiami Jana Smagi oraz esejami Filipa Springera i Aleksandry Kędziorek.

Dom jako forma otwarta
Od 24 maja 2014 roku
Zapisy od 5 maja 2014 roku
Dom Zofii i Oskara Hansenów
Szumin

Dodaj komentarz