• 2014-05-09

I wojna światowa – prakatastrofa XX wieku

12 maja w Klubie Uniwersyteckim we Wrocławiu odbędzie się wykład prof. Horsta Möllera pt. I wojna światowa – prakatastrofa XX wieku. Czy odpowiedzialność za wybuch I wojny światowej ponoszą tylko Niemcy? Co na ten temat sądzą dziś historycy? I czy niemieccy historycy podzielają powszechne sądy?

Horst Möller „I wojna światowa – prakatastrofa XX wieku” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Horst Möller „I wojna światowa – prakatastrofa XX wieku” – plakat (źródło: materiały prasowe)

We wrocławskim wykładzie poświęconym I wojnie światowej Horst Möller postara się udzielić odpowiedzi na pytanie, co odróżnia I wojnę światową od wszystkich wcześniejszych wojen, jakie były wewnątrzpolityczne konsekwencje wojny dla państw europejskich, a jakie dla stosunków międzynarodowych w latach 20. i 30 oraz jakie znaczenie ma I wojna światowa dla periodyzacji historii XX wieku.

Horst Möller to urodzony we Wrocławiu emerytowany profesor Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, w latach 1992–2011 był dyrektorem monachijsko-berlińskiego Instytutu Historii Współczesnej. Wykładał m.in. na Sorbonie w Paryżu oraz w paryskim Instytucie Nauk Politycznych, a także na St Antony’s College w Oksfordzie. Jest członkiem Komisji Historycznej Bawarskiej Akademii Nauk. Do marca 2014 roku pełnił funkcję dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W swej pracy naukowej zajmował się zarówno historią Prus, jak i Republiki Weimarskiej, a także historią Francji i Europy doby międzywojnia. Z jego inicjatywy ukazała się m.in. krytyczna edycja dzienników Josepha Goebbelsa.

Wykład prof. Möllera zapoczątkuje cykl debat społecznych Europa una. Polska i świat wobec wyzwań krótkiego stulecia. Perspektywa XXI wieku, którego współorganizatorem jest Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. Cykl został przygotowany we współpracy z Academia Europaea Knowledge Hub, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Instytutem Politologii UWr.

Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne.

Horst Möller: I wojna światowa – prakatastrofa XX wieku
12 maja 2014 roku, godz. 18.00
Klub Uniwersytecki, Plac Uniwersytecki 1, Wrocław

Dodaj komentarz