Ostatni wykład z cyklu Moskwa-Warszawa-Berlin 1950. Kierunek socrealizm.

Ostatni wykład Aleksandry Sumorok z cyklu Moskwa-Warszawa-Berlin 1950. Kierunek socrealizm odbędzie się 14 maja, w łódzkiej klubokawiarni Owoce i Warzywa.

Blok mieszkalny przy ul. Podrzecznej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Blok mieszkalny przy ul. Podrzecznej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentacja koncentrować się będzie na dziejach polskiej architektury powojennej lat 1949-1956. Przedstawione zostaną obiekty i założenia wzorcowe, dobrze znane, jak i te mniej kojarzone z socrealizmem, reprezentujące architekturę konserwatywną, daleką jednak od doktrynalnych wytycznych.

Szczególny nacisk zostanie położony na realizacje łódzkie z lat 1949-1956. Łódź stanowiła bowiem przypadek szczególny. Miasto, przeobrażone po 1945 r. etnicznie, zachowało pełną, niezniszczoną przez wojnę tkankę miejską. Dość złożony był zatem problem dokonania przekształceń na większą skalę, szereg znaczących choć niekoniecznie spektakularnych zmian, zostało jednak wprowadzonych. Łódzka architektura z lat 1949-1956 stała się niezwykłym przykładem bardzo utylitarnej, pragmatycznej, mało pompatycznej odmiany socrealizmu. Socrealistyczne zespoły szybko też wpisały się w kontekst miasta i uczestniczą obecnie w tworzeniu jego narracji.

Biurowiec dawnej Centrali Tekstylnej, aktualnie siedziba m. in. Starostwa Powiatowego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biurowiec dawnej Centrali Tekstylnej, aktualnie siedziba m. in. Starostwa Powiatowego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl wykładów na temat architektury okresu realizmu socjalistycznego Moskwa-Warszawa-Berlin 1950. Kierunek socrealizm prowadzony będzie przez dr Aleksandrę Sumorok, historyczkę sztuki i wykładowczynię Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w głównej mierze na złożonej problematyce powojennej architektury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem architektury wnętrz lat 40. i 50.

Wykłady zwracać będą uwagę nie tylko na przypadki wzorcowe, ale także te mniej znane i rzadziej kojarzone z tzw. socrealizmem. Istotne stanie się pokazanie architektury rosyjskiej okresu stalinowskiego jako punktu odniesienia dla realizacji zaistniałych w tzw. Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1949-56. Celem prezentacji będzie również ukazanie kontekstu tworzenia architektury tych czasów, uwzględniające, w miarę możliwości, perspektywę polityczną, formalną, komparatystyczną.

Cykl Moskwa-Warszawa-Berlin 1950. Kierunek socrealizm
Wykład Socrealizm łódzki, socrealizm ludzki? Wybrane zagadnienia architektury Łodzi lat 1949-1956
Wykład odbędzie się 14 maja 2014 roku, o godzinie 18.00
Owoce i Warzywa
ul. Traugutta 9
Łódź

Dodaj komentarz