• 2014-05-07

Miesiąc Fotografii w Krakowie | Projekt Trevora Paglena

Od 15 maja do 15 czerwca potrwa Miesiąc Fotografii w Krakowie. W tegorocznym festiwalowym programie zobaczyć będzie można projekt Trevora Paglena Ostatnie obrazy stworzony i realizowany we współpracy z NASA.

Trevor Paglen, Wolapik, 2012 © Trevor Paglen (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trevor Paglen, Wolapik, 2012 © Trevor Paglen (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artysta, wraz z zaproszonymi ekspertami, dokonał wyboru 100 fotografii, tworząc zbiór – często niepozbawiony humoru – mający w swym pierwotnym założeniu stanowić próbę fotograficznego opisu świata. Projekt Paglena jest próbą zmierzenia się z ideą stworzenia całościowego opisu rzeczywistości za pośrednictwem fotografii. Artysta zadaje fundamentalne pytanie o sens tego rodzaju przedsięwzięć i bada mechanizmy stojące za próbami opowiadania historii za pomocą obrazów.

Program główny Miesiąca Fotografii w Krakowie w 2014 roku bada istotną i bliską relację fotografii i wiedzy. Analizuje różnego typu uwikłania fotografii w służbę wiedzy (lub niewiedzy), procesy poszukiwania faktów i znaczeń poprzez fotografię. 12. edycja to zarówno próba odkrywania ról przyjmowanych przez fotografię, jak i celebracja jej licznych walorów jako niezależnej formy badawczej, śledczej czy krytycznej o wielkim potencjale. Na Program główny festiwalu złoży się 9 wystaw, w tym prezentowana w Bunkrze Sztuki Sekcja eksperymentalna podejmująca próbę eksploracji potencjału fotografii jako medium wykraczającego poza zmysł wzroku

Organizatorem festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie jest Fundacja Sztuk Wizualnych założona w 2001 roku, jest jedną z najaktywniejszych w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się promocją sztuk wizualnych. Jej specjalnością jest fotografia, a misją szukanie dla niej nowych definicji w kontekście sztuki współczesnej, historii i socjologii. Flagowym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest Miesiąc Fotografii w Krakowie, czołowy europejski festiwal fotografii.

Miesiąc Fotografii w Krakowie
Od 15 maja do 15 czerwca 2014 roku
Kraków

Projekt Trevora Paglena Ostatnie obrazy 
Wernisaż: 16 maja 2014 roku, godz. 18.00
Czas trwania wystawy: od 17 maja do 27 czerwca 2014 roku
Galeria Starmach
Kraków

Dodaj komentarz