• 2014-05-07

Polska emigracja we Francji 1939−1989

8 maja o godzinie 11.00 w Archiwum Państwowym w Lublinie odbędzie się otwarcie wystawy plenerowej Polska emigracja we Francji 1939−1989 z Archiwum Stanisława Łuckiego.

„Polska emigracja we Francji 1939–1989 z Archiwum Stanisława Łuckiego”, plakat (źródło: materiały prasowe)

„Polska emigracja we Francji 1939–1989 z Archiwum Stanisława Łuckiego”, plakat (źródło: materiały prasowe)

Wystawa prezentować będzie niezwykle interesującą dokumentację opisującą półwiecze działalności polskiej emigracji we Francji. Ekspozycja została przygotowana przez Archiwum Akt Nowych w oparciu o zbiory Stanisława Łuckiego, uczestnika drugiej wojny światowej i działacza emigracyjnego mieszkającego we Francji.

Stanisław Łucki urodził się 3 maja 1917 r. w Kutach (Polska). Studiował prawo we Lwowie, gdzie zaangażował się w działalność Stronnictwa Narodowego. Walczył pod Narwikiem w 1940 r. i w ruchu oporu we Francji. W latach 19421944 uczestniczył w tworzeniu polskiej sieci wywiadowczej F-2 w Londynie i Paryżu. W 1945 r. ukończył studia prawnicze w Oksfordzie. Aktywnie działał w życiu polonijnym we Francji, rozwijał emigracyjne koła Stronnictwa Narodowego. Kawaler orderów francuskich i polskich. Zmarł 28 stycznia 2013 r. we Francji.

Pozostawiony przez Stanisława Łuckiego zbiór przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie składa się obecnie z 352 jednostek archiwalnych obejmujących 6,30 metrów bieżących akt. Zwierają one dokumenty, korespondencję, prasę i fotografie, z których na szczególną uwagę zasługują materiały archiwalne Sieci Wywiadowczej F-2 oraz dokumenty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dużą grupę archiwaliów stanowią dokumenty polskich instytucji oraz organizacji emigracyjnych z lat 40. i 50., tj. Tymczasowej Rady Zjednoczenia Narodowego, Stronnictwa Narodowego we Francji i w Stanach Zjednoczonych, Polskiego Skarbu Narodowego we Francji, Przedstawicielstwa Rady Politycznej we Francji, Komisji Łączności z Krajem, 19421944, 19491956, Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji.

Program:

  • godz. 11.00 otwarcie wystawy; dziedziniec Archiwum Państwowego w Lublinie
  • godz. 11.45 spotkanie z dr Anną Łucką, żoną Stanisława Łuckiego, oraz dr Tadeuszem Krawczakiem, dyrektorem Archiwum Akt Nowych; sala konferencyjna.

Otwarcie wystawy Polska emigracja we Francji 1939−1989 z Archiwum Stanisława Łuckiego
8 maja 2014 roku, godzina 11.00
Archiwum Państwowe w Lublinie

Dodaj komentarz