• 2014-05-07

Nowe Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej

8 maja w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie odbędzie się prezentacja nowego Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej.

Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej (źródło: materiały prasowe)

Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej (źródło: materiały prasowe)

Celem nowego Centrum jest kompleksowe udzielanie informacji, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego, o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1956).

W prezentacji wezmą udział prezes IPN dr Łukasz Kamiński oraz dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN dr Rafał Leśkiewicz.

Do Instytutu Pamięci Narodowej zwracają się głównie osoby chcące udokumentować represje, dotykające ich bądź osoby z ich rodzin, a także szukające informacji o zaginionych bliskich oraz badacze zajmujący się problematyką II wojny światowej. Nowe Centrum, tworzone przez doświadczonych archiwistów IPN, ma uprościć zasady udzielania wszystkim zainteresowanym wnioskowanych informacji.

W archiwach IPN zgromadzono prawie 90 kilometrów akt, które dokumentują zbrodnie popełnione na obywatelach polskich, informują o poniesionych ofiarach i wyrządzonych szkodach oraz ukazują fakty i okoliczności dotyczące losów narodu polskiego w latach 1939–1990. Znajdują się tu dokumenty dotyczące zbrodni popełnionych w latach II wojny światowej, w tym materiały organów represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, a także komunistycznego aparatu represji w Polsce, wytworzone od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Szczególną część archiwów stanowią kartoteki i inne pomoce ewidencyjne, w których zgromadzono informacje o kilku milionach polskich obywateli. W zasobach Instytutu są również archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego, archiwa osobiste i kolekcje przekazane przez obywateli oraz dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie. Warto podkreślić, że archiwiści IPN, prowadząc kwerendy, nie ograniczają się wyłącznie do zasobów Instytutu, ale także wskazują inne polskie i zagraniczne archiwa, gdzie mogą znajdować się informacje o poszukiwanych osobach.

Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej – prezentacja
8 maja 2014 roku, godz. 11.00
Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie

Dodaj komentarz