The City Ghettos of Today

Od 7 do 17 maja w Warszawie potrwają warsztaty, wystawy i prelekcje w ramach projektu The City Ghettos of Today.

Szkic instalacji multimedialnej w Państwowym Muzeum Etnograficznym (źródło: materiały prasowe)

Szkic instalacji multimedialnej w Państwowym Muzeum Etnograficznym (źródło: materiały prasowe)

Od 7 maja można będzie wziąć udział w warsztacie twórczym w ramach projektu The City Ghettos of Today. Warsztat łączy sztukę wywiadu oraz dyskusję nad obecnością migrantów w Warszawie z działaniami artystycznymi z pogranicza sztuk.

W pierwszej części uczestnicy warsztatu, razem z kadrą Strefy WolnoSłowej, przeprowadzają wywiady z cudzoziemcami mieszkającymi w Warszawie oraz dyskutują o rozmowach z migrantami przeprowadzonych przez ostatnie miesiące w ramach warsztatu badawczego The City Ghettos of Today w Warszawie pod okiem Aleksandra Robotyckiego z Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz Renaty Włoch z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastanowią się wspólnie nad tym, czy migranci w Warszawie żyją w odizolowaniu, jak układają się ich relacje z Polakami oraz jak sami Polacy reagują na obecność nowoprzybyłych bądź mniejszości narodowych i cudzoziemców mieszkających w Polsce od dawna. Literackim punktem wyjścia do pracy warsztatowej jest Burza Szekspira, uczestnicy warsztatu zaproszeni zostali do wspólnej dyskusji i refleksji nad postaciami dramatu przez pryzmat zebranych materiałów.

Druga część warsztatów, prowadzona przez zagranicznych artystów z Włoch, Francji, Finlandii, Kolumbii, Kamerunu, Autonomii Palestyńskiej oraz przez kadrę Strefy WolnoSłowej, skupiona będzie na artystycznym przetworzeniu zebranych materiałów, na działaniach teatralnych, wideo i dźwiękowych opartych na zebranych historiach i postaciach z Burzy Wiliama Szekspira. Artyści zaangażują uczestników w improwizacje, kreację dźwięków, twórczą zabawę kamerą i kreatywne pisanie.

Zwieńczeniem miesięcznej pracy warsztatowej będzie wspólnie stworzona interaktywna instalacja Miranda patrzy na morze (połączenie teatru, sztuk wizualnych oraz muzyki), która zostanie zaprezentowana 17 maja w Noc Muzeów w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Warsztat jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Program:

  • 7, 8, 9 maja, godz. 19.00−21.00 Warsztaty twórcze, Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
  • 10, 12, 13, 14, 16 maja, godz. 17.30−21.00 Warsztaty twórcze, Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
  • 15 maja, godz. 19.00 Debata z udziałem artystów, animatorów kultury i badaczy z Włoch, Polski, Niemiec, Francji, Finlandii, Kolimbii, Kamerunu i Autonomii Palestyńskiej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18
  • 17 maja, godz. 11.00 Warsztat przybliżający tematykę projektu, performansu i instalacji, Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
  • 17 maja, od godz. 18.00 do 01.00 Performans Miranda patrzy na morze, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1

The City Ghettos of Today
Od 7 do 17  maja 2014 roku
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dodaj komentarz