Art+Science Meeting 2014 – wystawa Ken Feingold: Figury mowy

Ken Feingold wystawi swoje prace w ramach projektu Art+Science Meeting 2014. Ekspozycja w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 jest czynna od 18 kwietnia.

Ken Feingold „Hell” (źródło: materiały prasowe galerii)

Ken Feingold „Hell” (źródło: materiały prasowe galerii)

Amerykański artysta Ken Feingold rozpoczął pracę w dziedzinie sztuki mediów w początkach lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, tworząc filmy eksperymentalne na taśmie 16 mm. Zaczął także uprawiać wówczas rysunek oraz rzeźbę, jak również zajął się sztuką wideo. Zainteresowania rzeźbiarskie oraz wideo staną się trwałym elementem spektrum twórczego Feingolda, wpisując się następnie jako istotny komponent w ramy estetyki interaktywnej sztuki cyfrowej, tworzonej przez niego od początku ostatniej dekady minionego stulecia. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Feingold realizował i prezentował prace wideo oraz instalacje na najważniejszych festiwalach w obu Amerykach, Europie i Japonii, jak również w muzeach i centrach artystycznych na całym świecie. Dzieła te trafiły następnie do licznych ważnych kolekcji.

W latach 1991-92 zrealizował swoją pierwszą instalację interaktywną The Surprising Spiral, a wkrótce potem, w 1993 roku, rozpoczął cykl prac tworzonych z użyciem mówiących figur – głów marionet czy kukiełek, znanych wcześniej jedynie z występów brzuchomówców, którym Feingold nadał jednak w swoich pracach nowy, animatroniczny charakter. Do tego właśnie nurtu należą dwie prace przedstawione na wystawie Figury mowy: Animal, Vegetable and Mineralness of Everything (2004) oraz Hell (2013). Trzecia eksponowana praca – Interior (1997) – łączy w swej estetyce aspekty interaktywności, rzeźbiarskie oraz wideo, stanowiąc doskonały przykład multimedialnej twórczości Feingolda. Aspekt rzeźbiarski to przede wszystkim materialna przedmiotowość. Obiekty wykorzystywane w pracach Feingolda są bowiem raczej przedmiotami przejętymi z rzeczywistości bądź w najlepszym razie formami przetworzonymi, niż całkowicie wykreowanymi.

Wszystkie trzy prezentowane na wystawie prace posiadają interaktywny charakter, jakkolwiek eksponowany jest on w różny sposób. Instalacja Interior jest klasycznie interaktywna. Publiczność otrzymuje do dyspozycji interfejs, dzięki któremu może kierować strumieniem projektowanych obrazów. W wypadku dwóch pozostałych dzieł interakcja posiada charakter wewnętrzny, rozwija się w obrębie struktury prac, której wyodrębnione figuratywne elementy składowe wchodzą ze sobą w dialog. We wszystkich trzech pracach, w różny sposób angażujących odbiorców, interaktywność rozwija się w czasie rzeczywistym.

W Animal, Vegetable and Mineralness of Everything oraz Hell, podobnie jak w wielu innych pracach Feingolda należących do tego samego nurtu, zostały wykorzystane komputerowe programy sztucznej inteligencji, które we współpracy z systemami syntezy mowy pozwalają animatronicznym rzeźbom Feingolda prowadzić niekończące się improwizowane rozmowy. Rozmowy te kierują nas ku zagadnieniom niezwykle ważnym dla interpretacji twórczości tego artysty, takich jak relacje między ciałem a umysłem, poznanie i rozumienie, podmiotowość i tożsamość, różnica i obcość, projekcja psychologiczna, architektura przestrzeni mentalnych. Podejmując problematykę sztucznej inteligencji i sztucznego życia Ken Feingold proponuje nam, przede wszystkim, refleksję nad nami samymi, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i gatunkowym, nad człowieczeństwem, jego przekształceniami i transgresjami. Transhumanizm staje się w ten sposób jedną z najważniejszych ram interpretacyjnych jego twórczości.

Ken Feingold – właściwie Kenneth Feingold współczesny, amerykański artysta konceptualny. Od 1974 roku bierze udział w wystawach, na których prezentuje swoje prace wideo, rysunki, filmy, rzeźby i instalacje. W 2004 roku otrzymał stypendium Guggenheima, a w 2003 roku stypendium Rockefeller Foundation Media Arts. Wykładał na Uniwersytecie Princeton i na Cooper Union for the Advancement of Art and Science. Jego prace były pokazywane w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, w Centre Georges Pompidou w Paryżu, w Tate Liverpool, w Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku i wielu innych muzeach i instytucjach.

Art+Science Meeting 2014 – wystawa Ken Feingold: Figury mowy
Wernisaż wystawy odbędzie się 17 maja 2014 roku, o godzinie 18.00
Wystawa jest czynna od 18 kwietnia do 13 lipca 2014 roku
Gdańska Galeria Miejska 2
ul. Powroźnicza 13/15
Gdańsk

Dodaj komentarz