• 2014-04-30

Majowe warsztaty w Archiwum na Krzywym Kole

Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii wszystkich typów szkół na majowe warsztaty w Archiwum.

Warsztaty w Archiwum Państwowym w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Warsztaty w Archiwum Państwowym w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła archiwalne do następujących tematów:

 • Warszawa i warszawiacy w latach socrealizmu (8 i 16 maja, w godzinach 15.00–19.00),
 • Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej (15 i 22 maja, w godzinach 15.00–19.00).

W trakcie warsztatów analizowane będą następujące typy źródeł:

 • fotografie osób, miejsc i wydarzeń,
 • afisze i plakaty,
 • broszury i druki ulotne,
 • korespondencja i materiały pamiętnikarskie,
 • dokumentacja urzędów,
 • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej.

Warsztaty mają służyć:

 • poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
 • pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
 • przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
 • podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Harmonogram zajęć warsztatowych w ramach każdego z bloków tematycznych obejmować będzie konwersatorium na temat Zrozumieć archiwum, analizę źródeł archiwalnych, omówienie kwestii metodycznych, opracowywanie propozycji scenariuszy lekcji i zadań oraz podsumowanie zajęć. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów za udział w warsztatach.

Warsztaty w Archiwum Państwowym w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Warsztaty w Archiwum Państwowym w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Warsztaty dla nauczycieli historii
8, 15, 16 i 22 maja 2014 roku
Archiwum Państwowe w Warszawie
Ul. Krzywe Koło 7

Dodaj komentarz