Warsztaty dla opowiadaczy Słowodaję

SŁOWODAJĘ – IA – MIASTO to cykl warsztatów organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie, których wspólnym tematem jest relacja pomiędzy ja a miasto, a celem – stworzenie grupy osób wyszkolonych w sztuce improwizowania opowieści, nawijania i zmyślania. Warsztaty skierowane są do uczniów gimnazjum i liceum.

„Słowodaję – IA – MIASTO” (źródło: materiały prasowe)

„Słowodaję – IA – MIASTO” (źródło: materiały prasowe)

Spotkania Opowiadaczy Słowodaję to siedem uzupełniających się cykli spotkań z osobami zajmującymi się szeroko pojętą sztuką słowa: mówionego, pisanego i śpiewanego. Do przeprowadzenia warsztatów organizatorzy zaprosili gości mających bogate doświadczenie w niestandardowym używaniu słowa/narracji, ale przede wszystkim popularnych wśród młodzieży i znanych z mediów społecznościowych. Każdy z prowadzących został przyporządkowany do jednego z siedmiu bloków tematycznych, poświęconego jednej z muz:

  • maj – tal[IA] – Wyobraź sobie… – Przemek Buksiński;
  • czerwiec – [M]elpomene – dreszczowe historie miasta – Dariusz Jeż;
  • lipiec – pol[ I ]hymnia – polifonia miasta – Sean Palmer;
  • sierpień – k[A]liope – Odyseja Lubelska 2111 – Jarek Kaczmarek;
  • wrzesień – kli[O] – Lublin fantastyczny – Krzysztof Florys;
  • październik – terp[S]ychore – gadajace ręce – Paweł Korbus;
  • listopad – eu[T]erpe – ja w mieście, ja w świecie – Marcel Galiński (Junior Stress).

Spotkania mają charakter warsztatowy z elementami grywalizacji. Efektem każdego z nich będzie gotowe do zaprezentowania mini-dzieło. Cały cykl zamknie i podsumuje stworzony wspólnie film o uczestnikach i o mieście. Organizatorzy chcą, aby spotkania SŁOWODAJĘ – IA – MIASTO stały się alternatywą dla innych form spędzania czasu, a także dostarczyły uczestnikom nowych umiejętności.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy.

tal[IA] – Wyobraź sobie

Spotkanie zakłada zapoznanie uczestników z warsztatem sztuki improwizacji, z narzędziami, jakimi posługuje się artysta uprawiający impro, oraz stworzenie szeregu opowieści, historii fantastycznych, których punktem wyjściowym jest zdanie: Wyszedłem z domu, aby dojść do szkoły i wyobraźcie sobie… Warsztat przeprowadzi Przemysław Buksiński, artysta zajmujący się sztuką improwizacji. Bohaterem opowieści będą uczestnicy, miasto oraz relacje, jakie zachodzą pomiędzy mną a miastem. Podczas warsztatów praca skupi się m.in. na zdobyciu umiejętności swobodnego posługiwania się językiem mówionym, improwizowaniu słowem i gestem, budowaniu i konstruowaniu opowieści.

Spotkania odbędą się

  • 10 i 11 maja (sobota, niedziela), w godz. 11.00-15.00
  • 24 i 25 maja (sobota, niedziela), w godz. 11.00-15.00

[M]elpomene – dreszczowe historie miasta

Spotkanie zakłada zmyślenie, zapisanie i opowiedzenie starych i nowych historii z mojego miasta. Wzorem staną się opowieści z dreszczykiem takich autorów jak: Edgar Allan Poe, Joseph Conrad, William Austin, Washington Irving, Arthur Conan Doyle, a być może także osobiste doświadczenia prowadzącego. Na to spotkanie zaproszony został Dariusz Jeż, aktor obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, posiadający lekkość i umiejętność opowiadania historii dreszczowych z gestem, ruchem scenicznym, stopniowaniem emocji, włączaniem słuchaczy w opowieść, interakcją. Podczas warsztatów praca skupi się na stworzeniu i opowiedzeniu jak najbardziej dreszczowych historii miasta.

pol[I]hymnia – polifonia miasta

Spotkanie z mistrzem beatboxingu oraz twórcą eksperymentalnego chóru Gre Badanie. Beatbox jest sztuką rytmicznego naśladowania dźwięków np. instrumentów perkusyjnych, skreczy oraz wielu innych odgłosów za pomocą narządów mowy. Mimo że najczęściej kojarzy się z hip-hopem, nie jest przyporządkowany do konkretnego gatunku muzycznego. Można go wykorzystać, tworząc dowolny rodzaj muzyki – od reggae poprzez jazz, funk aż do elektro i drumbassu. Można posłużyć się beatboxem do stworzenia miejskiej opery, utworu chóralnego na głosy i opowieści miasta, których twórcami i wykonawcami będą uczestnicy spotkania. Prowadzący, Sean Pom Palmer, czasem pojawia się w Lubelskim Lesie jako Rapujący Niebieski Zając.

k[A]liope – Odyseja Lubelska 2111

W trakcie spotkania powstaną opowieści nie zmyślone, choć nierzeczywiste, obraz miasta przyszłości, do którego uczestnicy dotrą, rozpoczynając fantastyczną wędrówkę od lubelskich ulic, bram, wież i zakamarków. Spotkanie z przedstawicielem sztuki storrytellingu Jarkiem Kaczmarkiem, wraz z którym uczestnicy warsztatów będą konstruować i budować Miasto Przyszłości, szukając we współczesnym Lublinie tropów i znaków otwierających wyobraźnię na jeszcze niewynalezione wynalazki, niezaprojektowane budowle, nierozpoznane mody i obyczaje. Stworzone miasto zostanie opowiedziane, zobrazowane, zagrane i wyśpiewane.

kli[O] – Lublin fantastyczny

To odkrywanie historii, questing fantastyczno-historyczny dzielnicy Centrum, zakłada stworzenie gry miejskiej opartej na metodologii Valley Quest. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Do udziału w tworzeniu i rozwijaniu questów zaprasza się osoby znające region, mające zarówno naukową wiedzę specjalistyczną, jak i wiadomości na temat historii, legend czy lokalnych anegdot. Do stworzenia questa dzielnicy Centrum zaproszono specjalistę w w tym zakresie Krzysztofa Florysa.

terp[S]ychore – gadające ręce

To zabawa gestem, to performance, to mówiące ręce. Spotkanie odnoszące się bardziej do formy ekspresji, jaką jest ciało, niż do słowa. Gest ciała łączony będzie z materią i sytuowany w czasie i przestrzeni dla sformułowania odpowiedniego dla każdego uczestnika przekazu. Spotkanie będzie wprowadzeniem do posługiwania się językiem sztuki lokującym się na pograniczu performance, instalacji, video i teatru, pracy z ciałem aktora teatru fizycznego i tancerza. Każdy z uczestników będzie miał okazję do stworzenia własnej wypowiedzi artystycznej według zasady i w formie najbardziej mu odpowiadającej. Spotkanie obejmie prace grupowe i indywidualne.

eu[T]erpe – ja w mieście, ja w świecie

To subiektywna wypowiedź każdego z uczestników spotkania, to próba określenia relacji pomiędzy ja a miasto, to refleksja na temat roli, jaką każdy odgrywa, to próba wypowiedzenia się na temat ja w świecie. To spotkanie z artystą, który potrafi mówić o, często bolesnej, rzeczywistości, artystą zaangażowanym w sprawy społeczne. Do tej części organizatorzy zaprosili muzyka/wokalistę Marcela Galińskiego aka Junior Stress, którego utwory wyróżnia nie tylko warstwa muzyczna, ale też przede wszystkim tekstowa. Zabawa muzyką, słowem, improwizacja, poetyka to czynniki, które decydowały przy zaproszeniu prowadzącego. Wynikiem spotkania będą subiektywne, dramatyczne, samodzielnie stworzone i wykonane przez uczestników utwory tekstowo muzyczne.

SŁOWODAJĘ – IA – MIASTO
Od maja do listopada 2014 roku
Warsztaty Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz