Jack Kerouac i żywot Buddy

30 kwietnia nakładem wydawnictwa W.A.B. ukaże się kolejna powieść Jacka Kerouaca pt. Zbudź się. Żywot Buddy.

Jack Kerouac „Zbudź się. Żywot Buddy” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Jack Kerouac „Zbudź się. Żywot Buddy” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Zbudź się. Żywot Buddy, wyznawczy esej, kazanie ukazujące Buddę i jego naukę, Jack Kerouac napisał w 1955 roku. Autor sięgnął do klasycznych tekstów buddyjskich – które przytacza, parafrazuje i komentuje – oraz do biografii Buddy, którego nazywa poważnym i tragicznym prorokiem, Jezusem Chrystusem Indii i prawie całej Azji. Kerouac zwraca się do czytelnika, który jest człowiekiem Zachodu, i daje wykład buddyzmu, występując w roli kaznodziei i nauczyciela.

Postanowiłem, że moja książka będzie podręcznikiem, który pozwoli człowiekowi Zachodu zrozumieć starożytne Prawo.

Jack Kerouac

W obszernym wstępie do Zbudź się. Żywota Buddy Robert A.F. Thurman objaśnił genezę tej książki, przedstawił dzieje recepcji buddyzmu na Zachodzie i scharakteryzował światopogląd religijny Jacka Kerouaca, autora słynnych Włoczęgów Dharmy.

Jack Kerouac (1922–1969) – prozaik i poeta; kronikarz i prorok beat generation. Jego twórczość stała się głosem nieufnej wobec autorytetów młodzieży amerykańskiej i do dziś znajduje rzesze entuzjastów. Po słynnej powieści W drodze (1957) wydał wiele innych książek nawiązujących do niej tematem i formą, m.in. Włóczęgów Dharmy (1958), Podziemnych (1958) i Big Sur (1962), a także Maggie Cassidy (1959). Jest autorem kilku tomów wierszy.

Jack Kerouac Zbudź się. Żywot Buddy
Premiera: 30 kwietnia 2014 roku
W.A.B.

Dodaj komentarz