Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania

W dniach 25 i 26 kwietnia w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie odbędzie się seminarium Nowa Humanistyka: perspektywy, oczekiwania.

„Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania” – logo (źródło: materiały prasowe)

„Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania” – logo (źródło: materiały prasowe)

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

Uczestnicy seminarium będą rozmawiać o kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach. Organizatorami seminarium są Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współorganizatorem jest Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN.

Na seminarium złożą się dyskusje panelowe, wykład mistrzowski, konwersatoria mistrzowskie oraz warsztaty.

Dwa wydarzenia w programie seminarium mają charakter otwarty.

25 kwietnia o godzinie 15.00 rozpocznie się panel Nowa humanistyka? z udziałem prof. Dariusza Czai, prof. Ryszarda Koziołka, prof. Ryszarda Nycza, prof. Jana Pomorskiego, prof. Piotra Śliwińskiego. Panel będzie moderował prof. Paweł Próchniak.

O godzinie 17.00 rozpocznie się wykład prof. Ryszarda Nycza Kultura jako czasownik.

Wybrane materiały seminarium zostaną opublikowane w postaci witryny internetowej oraz w recenzowanej publikacji Nowa humanistyka: manifesty, dezyderaty.

Seminarium Nowa Humanistyka: perspektywy, oczekiwania
25 i 26 kwietnia 2014 roku
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
Lublin

Dodaj komentarz