Sztuka Konserwacji

Od 24 do 26 kwietnia w Warszawie potrwają konferencja i wystawa zatytułowane Sztuka Konserwacji organizowane przez Sekcję Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego ZPAP.

„Sztuka Konserwacji” (źródło: materiały prasowe)

„Sztuka Konserwacji” (źródło: materiały prasowe)

Sztuka Konserwacji jest imprezą organizowana przez Sekcję Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Państwowe Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. W organizacji spotkań pomagają również Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, fundacja Hereditas, Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Cykl prezentacji konserwatorskich został rozpoczęty zorganizowanym w październiku 1997 roku Warszawskim Miesiącem Konserwacji Dzieł Sztuki. Z biegiem lat zmieniła się nieco formuła i miejsce spotkań, ale zawsze obejmowała ona ekspozycję realizacji konserwatorskich oraz wystąpienia konserwatorów zabytków i technologów działających na tym polu. Spotkania umożliwiają stale aktualizowany kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki w dziedzinie ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych.

W tym roku sesja konserwatorska będzie trwała trzy dni: 24 kwietnia uczestnicy spotkają się w sali odczytowej Państwowego Muzeum Archeologicznego, a 25 i 26 kwietnia w sali kinowej Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie.

Konferencji towarzyszy wystawa prac konserwatorskich zorganizowana w salach ekspozycyjnych Muzeum Techniki i Przemysłu.

W ramach Sztuki Konserwacji konserwatorzy spotykają się z producentami materiałów i sprzętu, z dostawcami technologii mogących przybliżać nam najnowsze osiągnięcia, z praktykami i teoretykami konserwacji w zakresie badań naukowych: historycznych, chemicznych, biologicznych.

Przedsięwzięcie jest otwarte dla wszystkich, którym bliska jest tematyka konserwacji i ochrony dóbr kultury, teorii konserwacji, prawa dotyczącego ochrony zabytków, problemów zabezpieczania zabytków, eksponowania i magazynowania dzieł sztuki, oraz dokumentowania tego typu działań.

Program:

Czwartek

 • 10.00 Powitanie uczestników i otwarcie XVIII spotkań konserwatorskich Sztuka Konserwacji 2014
 • 10.20 Ryszard Jurkiewicz Glina jako historyczny ale ciągle aktualny materiał izolacyjny
 • 11.00 Zbigniew Gil, Caparol Materiały wapienne − tradycja i nowoczesność
 • 11.40 Robert Koprowicz, Optolith Historyczne wyprawy tynkarskie w technologii wapienno-trassowej − dobór struktur i techniki wykonania
 • 12.20 Agnieszka Kasprzak, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Prace konserwatorskie realizowane w 2013 roku pod nadzorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • 12.50 Ewa Maryniak-Piaszczyńska Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych z betonu architektonicznego  technika i sztuka  część 1  architektura
 • 13.30 Ewa Maryniak-Piaszczyńska Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych z betonu architektonicznego − technika i sztuka − część 2 − rzeźba
 • 14.00 Jacek Olesiak, Remmers Technologie renowacji architektury na wybranych przykładach: Willa Kindermanna w Łodzi, Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach, Wieża Widokowa w Piszu, Dom Kołodzieja w Zgorzelcu
 • 14.40 Krzysztof Polak Problemy konserwacji i rewaloryzacji mieczy japońskich
 • 15.20 Anna Różańska Uwarunkowania rekonstrukcji drewnianych posadzek taflowych
 • 16.00 Zakończenie pierwszego dnia sesji

Warsztaty od godz. 10.00 do 15.00 Pretoptic – zastosowanie mikroskopów optycznych

Piątek

 • 10.00 Otwarcie drugiego dnia sesji
 • 10.10 Janusz Mróz Prace konserwatorskie przy parze wazonów dekoracyjnych z trzeciej ćwierci XVIII w. z fasady kościoła Karmelitów p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie
 • 10.40 Jacek Wieczorek, Tezana Niezbędne narzędzie do konserwacji zabytków – mikroczyszczarka strumieniowa Eurorubber − Ibix
 • 11.00 Marek Barański Konserwacja Pawilonu Steli cesarza Tu Duc w Hue w Wietnamie
 • 11.30 Dominik Mączyński Rewaloryzacja placów w zabytkowych układach urbanistycznych
 • 12.00 Anna Fic-Lazor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1944-2014 − aspekty działalności Konserwatorskiej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na przestrzeni 70 lat
 • 12.30 Bożena Boba-Dyga Odnalezienie w strukturze XIX-wiecznego konfesjonału z kościoła św. Marka w Krakowie XVI-wiecznego tronu prepozyta
 • 13.00 Jerzy Ostapczuk Konserwacja zawieszki bursztynowej ze stanowiska Supraśl Dębowik
 • 13.20 Mariola Ratajczak, Małgorzata Podkańska Sekrety sztandaru bractwa górniczego z Tenczynka z postacią św. Barbary według projektu Jacka Malczewskiego
 • 13.40 Małgorzata Dobrzyńska-Musiela, Wojciech Laska, Keim Razem czy osobno? Materiały wapienne i krzemianowe firmy Keim w projektach restauracji katedry toruńskiej i Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie
 • 14.10 Małgorzata Grupa, Magdalena Majorek Konserwacja i rekonstrukcja wyposażenia grobowego z Białej Rawskiej (trumna nr 12)
 • 14.30 Małgorzata Grupa, Magdalena Przymorska-Sztuczka Konserwacja i rekonstrukcja nakryć głowy z badań archeologicznych w Gniewie i Szczuczynie
 • 14.50 Zuzanna Dudzińska Konserwacja żelaznego grotu
 • 15.20 Andrzej Kosmala Ostatni pociąg pancerny – renowacja muzealium
 • 16.00 Zakończenie drugiego dnia sesji

Sobota

Warsztaty – od godz. 11.00 do 15.00

 • Tezana  czyszczenie mikrościeralne w technologii Eurorubber  Ibix
 • Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie  warsztat pisania kaligraficznego
 • Precoptic – zastosowanie mikroskopów optycznych

Wykłady

 • 10.00 Otwarcie trzeciego dnia sesji
 • 10.20 Tomasz Sokołowski Drugie życie muzealiów – konserwacja przyrodnicza na kilku przykładach eksponatów dermoplastycznych ptaków i ssaków
 • 11.00 Anna Suwała Berezowskie – czyli gra przedwstępna fałszerza z klientem
 • 11.20 Tomasz Witczak, Sopro Hydroizolacje mineralne − zalety, zastosowanie, częste błędy wykonawcze
 • 12.00 Maciej Czyński, Konrad Grabowski Konserwacja zespołu gipsowych szkiców Jana Szczepkowskiego dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • 12.30 Jan Zięba Wirtualne muzeum barkowych fresków z Dolnego Śląska
 • 13.00  16:00 Dyskusja środowiskowa – wstęp i prowadzenie Bożena Boba-Dyga
„Sztuka Konserwacji” (źródło: materiały prasowe)

„Sztuka Konserwacji” (źródło: materiały prasowe)

XVIII spotkania konserwatorskie Sztuka Konserwacji 2014
24, 25 i 26 kwietnia 2014 roku
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie

Dodaj komentarz