Jan Sztaudynger – wystawa w rocznicę urodzin

28 kwietnia w Muzeum Miasta Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy Jan Sztaudynger. Wystawa w 110. rocznicę urodzin poety (1904–1970), którą będzie można oglądać do 31 lipca.

Jan i Zofia Sztaudyngerowie, Zakopane, 1968; fot. Krystyna Gorazdowska, z archiwum rodziny (źródło: mat. prasowe)

Jan i Zofia Sztaudyngerowie, Zakopane, 1968; fot. Krystyna Gorazdowska, z archiwum rodziny (źródło: mat. prasowe)

W 110. rocznicę urodzin poety Jana Sztaudyngera (1904–1970) Muzeum Miasta Łodzi zaprasza na wystawę poświęconą temu twórcy fraszek, pasjonatowi teatru lalek, a także miłośnikowi grzybów, które potrafił znajdować nawet w centrum Łodzi. Ekspozycja obejmuje osobiste pamiątki, archiwalne zdjęcia, dokumenty rodzinne i liczący kilkadziesiąt pozycji książkowych dorobek twórczy. Zaaranżowana zostanie także przestrzeń pracy twórczej Jana Sztaudyngera i pokazana kolekcja plakatów zapraszających na wieczory autorskie, świadcząca o ogromnej popularności poety w latach 50. i 60. Dodatkowo wiersze poety pojawią się w środkach komunikacji publicznej, autobusach i tramwajach.

Mimo że życie to nie fraszka, opowieść o Janie Sztaudyngerze jest z tym gatunkiem literackim ściśle związana. To właśnie najczęściej w tych krótkich, rymowanych wierszykach poeta zawierał swoje spostrzeżenia na temat uroków świata i rządzących nim praw. Rozśmieszał nimi tak potrzebujących tego czytelników w czasach PRL-u. Śmieszy i dziś, o czym świadczy przejawiająca się w licznych dodrukach niesłabnąca popularność jego książek i działalność propagujących jego twórczość stowarzyszeń Puch Ostu i Fraszka.

Jednak Jan Sztaudynger (przez pewien czas używał też imienia Izydor) był nie tylko fraszkopisarzem, ale także poetą-lirykiem, dramatopisarzem i satyrykiem, nauczycielem, tłumaczem literatury niemieckiej (m.in. Johanna Wolfganga Goethego), specjalistą w dziedzinie teatru lalkowego i redaktorem pism poświęconych lalkarstwu. Przyjaciel Wlastimila Hoffmana , Jerzego Nowosielskiego i Wacława Kondka, zadebiutował w 1925 roku tomikiem wierszy Dom mój. Do dzisiaj ukazały się 62 książki z jego utworami.

Wystawa poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty pokazuje historię rodziny poety, opowiada o jego pasjach, którymi były teoria lalkarstwa i grzyby – potrafił je znaleźć nawet na ulicy Piotrkowskiej. Ekspozycja pokazuje także fotografie wnętrza jego łódzkiego mieszkania przy ul. Żwirki 1c, ulubione sprzęty, osobiste przedmioty.

Plansze prezentowane na wystawie zostały przygotowane przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Kuratorem wystawy jest Marta Skłodowska.

Jan Sztaudynger. Wystawa w 110. rocznicę urodzin poety (1904–1970)
Wernisaż: 28 kwietnia, godz. 18.00
Od 28 kwietnia do 31 lipca 2014 roku
Galeria w Biegu, Muzeum Miasta Łodzi

Dodaj komentarz