Literatura jako laboratorium społeczeństwa: Śmieci

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie 24 kwietnia zaprasza na czwarte spotkanie (zatytułowane Śmieci) z cyklu seminaryjnego Literatura jako laboratorium społeczeństwa prowadzonego przez prof. Przemysława Czaplińskiego (UAM).

Przedmiotem rozmowy będą Nocne zwierzęta Patrycji Pustkowiak oraz Nagrobek z lastryko Krzysztofa Vargi, a kontekstowo towarzyszyć im będą Zygmunt Bauman i Winfried Menninghaus.

Cykl zatytułowany Literatura jako laboratorium społeczeństwa poświęcony jest literaturze jako (nie)odpowiedzialnej instancji, która w trybie poważnym, choć niesystemowym wymyśla społeczeństwo. Literatura nie jest w tej kwestii niefrasobliwa, choć nie jest też metodyczna. Jej przywilej tkwi w przesadzie – w rozpoznawaniu problemów, które ogół lekceważy, we wzbudzaniu paniki, która nie ma mocnych uzasadnień, we wszczynaniu wojny, dla której nikt nie widzi powodu. Przesada literatury ma swoje uzasadnienie: nadając jakiemuś problemowi maksymalne natężenie, dzieło literackie testuje zdolności zaradcze, jakimi dysponuje społeczeństwo. Nie chodzi przy tym o umiejętności praktyczne, lecz o sferę komunikacyjną – przede wszystkim o zdolność tworzenia więzi.

Wśród problemów podstawowych znajdą się: awaria jako ryzyko wkomponowane w funkcjonowanie społeczeństwa późnej nowoczesności, polska rodzina jako (popsute) laboratorium więzi, nie-ludzkie jako wyzwanie dla komunikacji, przemoc jako medium, śmieci jako czynnik wytwarzający nowe podziały.

Przemysław Czapliński (ur. 1962) – uznawany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej aktywnych współczesnych krytyków literackich. Profesor literatury współczesnej, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej (Zakład Antropologii Literatury) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor lub współautor kilkunastu książek krytycznoliterackich, m.in.: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996 (Kraków 1997), Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji (wraz z Piotrem Śliwińskim, Kraków 1999), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (Kraków 2007), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa 2009), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011). Laureat wielu nagród, m.in. Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. Kazimierza Wyki. Członek jury m.in. Nagrody Literackiej Nike oraz Paszportów Polityki.

Literatura jako laboratorium społeczeństwaŚmieci
24 kwietnia 2014 roku, godz. 17.00
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

Dodaj komentarz