• 2014-04-23

Gryf − historia i legenda

Do 30 kwietnia można nadsyłać prace na konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Gryf − historia i legendazorganizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach obchodów Roku Gryfa 2014.

Rok Gryfa 2014, logo (źródło: materiały prasowe)

Rok Gryfa 2014, logo (źródło: materiały prasowe)

W 2014 roku mija 800 lat od daty wystawienia na Pomorzu najwcześniejszego zachowanego dokumentu sygnowanego pieczęcią gryfa − mitycznego zwierzęcia, współcześnie będącego symbolem Województwa Zachodniopomorskiego. Gryf (pół-orzeł, pół-lew) pojawiał się w legendach związanych z książęcym domem panującym na Pomorzu, stając się godłem rodowym dynastii Gryfitów. Pojawiał się również w legendach i herbach miejskich.

Ideą konkursu jest propagowanie i popularyzowanie stosunkowo mało znanego wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa kulturowego Pomorza, które zachowało się do dziś w formie rozproszonej i niepełnej. Dziedzictwo to, tak jak jeden z jego najważniejszych elementów – symbol gryfa, ma dziś fundamentalne znaczenie dla identyfikacji młodego pokolenia z regionem.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat. Tematem prac plastycznych jest ilustracja o charakterze narracyjnym do dowolnie wybranej regionalnej legendy o gryfie lub nawiązująca do historii Księstwa Pomorskiego. W pracy plastycznej musi być zawarty wizerunek mitycznego zwierzęcia.

Wojewódzki konkurs plastyczny Gryf − historia i legenda
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2014 roku
Wyłonienie laureatów: maj 2014 roku
Wystawa pokonkursowa: od 3 do 29 czerwca 2014
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dodaj komentarz