Kolejne prace Galerii Rusz na 25-lecie upadku komunizmu

W przestrzeniach publicznych, na bilbordach w Warszawie i Toruniu zostały już wyeksponowane dwie kolejne prace z tego cyklu – Praca i Tak lub nie.

Joanna Górska, „Nauki”, Galeria Rusz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Górska, „Nauki”, Galeria Rusz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Praca pt. Nauki Joanny Górskiej (Toruń) reklamuje polską innowację w dziedzinie edukacji. Nauczono nas strachu, milczenia i izolowania się – jak ogólnie wiadomo są to doskonałe metody do stwarzania zdrowego i dojrzałego społeczeństwa.

Praca pt. Tak lub nie Galerii Rusz (Warszawa) reklamuje głęboką atencję i wielkoduszną troskę, okazywaną nienarodzonym i nieżyjącym, niestety z pominięciem żyjących.

Galeria Rusz, „Tak lub nie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Galeria Rusz, „Tak lub nie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Działalność Galerii Rusz jest nierozerwalnie związana z ostatnim ćwierćwieczem, gdyż refleksyjna szuka krytyczna, którą artyści uprawiają w przestrzeniach publicznych, nie byłaby możliwa za czasów poprzedniego systemu. Równocześnie artyści Galerii Rusz są pełni troski o kondycję polskiego społeczeństwa.

Od stycznia do grudnia tego roku Galeria Rusz pokaże 25 prac na dwóch swoich stałych bilbordach – w Warszawie i Toruniu. Projekt już wystartował i w przestrzeni miejskiej było eksponowanych 6 prac z tego cyklu. Praca Choroby reklamowała niewymowne pragnienie chorób, wojen i rozpaczy. Praca Łańcuch promowała specyficzne, zbiorowe umiłowanie wolności, które często kończy się tym, że zamiast wyzwolenia popadamy w kolejne zniewolenie. To, co powinno zatonąć, wbrew rozsądkowi i logice nadal pływa.

Praca pt. Patologia reklamowała naszą wybitną zdolność do zamieniania normalności w patologię. Z kolei dzięki naszym wybitnym umiejętnościom i wytrwałym staraniom każdą patologię jesteśmy w stanie uznać za coś normalnego. Praca pt. Ten dzień promowała skłonność do bycia poza czasem i przestrzenią, gdzie zawsze jest z wcześnie albo za późno i nigdy nie jest ten dzień, by zrobić coś sensownego tu i teraz. Praca pt. Sprawiedliwość reklamuje specyficznie pojętą sprawiedliwość, która w egalitarnym społeczeństwie często sprowadza się tylko do tego, że jesteśmy równi… jedynie w obliczu śmierci. Praca pt. Życie reklamuje naszą wybitną i paradoksalną umiejętność wyłączania się z własnego życia.

Joanna Górka, Nauki
Galeria Rusz, Tak lub nie
Toruń, Warszawa

Dodaj komentarz