Artystyczne Linearium w Galerii Pionova

Od 10 maja w Galerii Pionova w Gdańsku będzie można oglądać wystawę pt. Linearium. Jest to ekspozycja zbiorowa, w której biorą udział artyści z całej Polski, będący przedstawicielami różnych pokoleń i ośrodków artystycznych.

Karolina Jaklewicz, „Dalsza północ” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karolina Jaklewicz, „Dalsza północ” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści biorący udział w wystawie: Piotr Błażejewski, Anna Brudzińska, Katarzyna Cupiał, Agata Czeremuszkin-Chrut, Wanda Gołkowska, Emilia Grubba, Karolina Jaklewicz, Tomasz Jędrzejko, Marek Radke, Seikon, Anna Szprynger

Linearium to prezentacja dzieł artystów, którzy w swojej twórczości używają formy geometrycznej, jaką jest linia. To swoisty zbiór linii, zebranych i zamkniętych w przestrzeni Galerii Sztuki Współczesnej Pionova, niczym w artystycznym laboratorium, w którym możemy odkryć i zbadać zjawiska z zakresu abstrakcji geometrycznej oraz pomiędzy geometrią i physis.

Pomimo różnych tradycji związanych z ośrodkami w których się kształcili, wielu z nich wpisuje się w zbiór utrzymujący charakter ciągłości historii o linii. Jej studium otwiera szkoła wrocławska i jej przedstawicielka Wanda Gołkowska, prekursorka konceptualizmu i op-artu w Polsce. Podstawowym przedmiotem jej artystycznych kreacji jest kreska, jako forma estetyczna i metaforyczna. Zagadnienie matematyczności dzieła, rytmiczności, nurtuje również Piotra Błażejewskiego, w jego pracach wyczuwalne jest niezwykłe poszanowanie linii jako niezbywalnego elementu konstrukcji.

Przedstawicielki młodszego pokolenia wrocławskich artystów, których prace będzie można zobaczyć na wystawie to m.in. Karolina Jaklewicz, Agata Czeremuszkin-Chrut, Katarzyna Cupiał oraz Anna Brudzińska. Wszystkie artystki zaskakują różnorodnością ujęć, wykorzystywanymi formami ekspresji – od malarstwa gestu, po eksplorowanie przestrzeni i zależności pomiędzy przestrzenią a linią. Sporą grupę stanowią również artyści wywodzący się z Gdańska. Marek Radke (od lat związany z Oligenhausen) myślenie o linii i jej uniwersalizmie przełożył niemal na całą swoją twórczość, posługując się abstrakcją geometryczną. Linia objawia się jako granica, motyw, interpretacja, czy przede wszystkim pretekst do coraz to nowych eksperymentów.

Absolwenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Emilia Grubba oraz Seikon, wykorzystują formy wychodzące poza klasyczne malarstwo. Artystka wykorzystuje linie mocno organiczne, przywodzące na myśl naturę, linia Seikona to raczej pochwała techniki, a jego twórczość często funkcjonuje w ramach działań Street Artowych. Z kolei Anna Szprynger, która ukończyła Lubelski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wykorzystuje naturalne kontrasty pomiędzy czernią a bielą, tym co widzialne, a tym co w mroku, to co gładkie zestawia z ostrymi niczym igły liniami. Jej obrazy to wyłaniające się z mroku zagadki, w których linia stanowi jedyne medium. Wywodzący się z łódzkiej Akademii Tomasz Jędrzejko spaja tradycyjne, koncepcyjne myślenie o linii i jej roli wraz z jej nowoczesną recepcją jako narzędzia. Często działa on też na pograniczu malarstwa i obiektu.

Wystawa Linearium ma ukazywać wielość koncepcji, kreacji, rozwiązań, które wiążą się z coraz to nowszymi interpretacjami roli linii, jednego z najważniejszych środków twórczych. Reprezentować różne ośrodki, a jednocześnie ukazywać ciągłość jednego zjawiska jakim jest wpisywanie linii w narrację o twórczości. Choć w istocie, linia zawsze będzie funkcjonować jako abstrakcja o niemożliwych do zamknięcia polach interpretacji…

Linearium
Wernisaż: 10 maja 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 22 czerwca 2014 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Pionova w Gdańsku

Dodaj komentarz