Jerzy Kaczmarek o teorii rzeźby społecznej Josepha Beuysa

24 kwietnia w CSW Znaki Czasu w Toruniu w ramach wystawy Arena odbędzie się wykład o Teorii rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktycznej realizacji, który wygłosi Jerzy Kaczmarek.

Jannis Kounellis, „Untitled”, 2007. Mixed media, dimensions variable. Installation view, Foundation Pomodoro, Milan. Courtesy: the artist, © Photo: Manolis Baboussis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jannis Kounellis, „Untitled”, 2007. Mixed media, dimensions variable. Installation view, Foundation Pomodoro, Milan. Courtesy: the artist, © Photo: Manolis Baboussis (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach programu towarzyszącego wystawie Arena organizatorzy zapraszają na wykład dr. Jerzego Kaczmarka zatytułowany Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktyczna realizacja. Spotkanie dotyczyć będzie teorii rzeźby społecznej (soziale Skulptur) sformułowanej przez Josepha Beuysa (1921-1986). Omówione zostaną również założenia pokrewnych koncepcji, których tenże twórca jest autorem, a mianowicie: teorii plastycznej (plastische Theorie), poszerzonego pojęcia sztuki (erweiterter Kunstbegriff) i poszerzonego pojęcia nauki (erweiterter Wissenschaftsbegriff).

Koncepcje te nawzajem się dopełniają i stanowią konstrukt teoretyczny, który z kolei jest wyznacznikiem konkretnych działań Beuysa na obszarze artystycznym, społecznym i politycznym. Zostanie ukazane również społeczne podłoże jego koncepcji i działań, jak i szersze odniesienie do różnych kierunków sztuki współczesnej, a także znaczenie i dziedzictwo Josepha Beuysa dla współczesnej refleksji i praktyki artystycznej. Wykład uzupełniony będzie materiałami wizualnymi (zdjęcia, filmy) i nagraniami audio.

Jerzy Kaczmarek, dr (ur. 1964), adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. W swojej pracy badawczej zajmuje się socjologią sztuki i socjologią wizualną. Główne obszary jego zainteresowań to śledzenie związków pomiędzy utopią a sztuką oraz analiza sztuki przedmiotu w kontekście procesów uprzedmiotowienia i alienacji. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej koncepcjom artystycznym i społecznym Josepha Beuysa (Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001). Poza tym inicjator, teoretyk i praktyk Akcji Droga.

dr Jerzy Kaczmarek, Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktycznej realizacji
Wykład odbędzie się 24 kwietnia 2014 roku o godzinie 18.00
CSW Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz