Anna Magdalena Polońska o nieskończoności dzieła

Od 21 kwietnia w warszawskiej Galerii Schody będzie można oglądać wystawę malarstwa Anny Magdaleny Polońskiej pt. Obraz nieskończony.

Anna Magdalena Polońska, „Lot”, olej, płótno, 100x120 cm, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Magdalena Polońska, „Lot”, olej, płótno, 100x120 cm, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa twórczości Anny Polońskiej to okazja do spotkania ze sztuką inspirowaną filozoficznym problemem ludzkiej egzystencji skupionej wokół heraklitejskiej przemijalności czasu oraz pojmowania świata jako drogi prowadzącej w nieznane.

Podróż i poszukiwanie, będące przewodnim motywem cyklu obrazów, symbolizuje tu papierowy ptak osadzony w nadrealnych pejzażach przedstawiających pełne niepokoju skały, ścieżki wiodące przez ciemne, umierające lasy – w końcu owiane tajemnicą przystanie i porty, których niejednoznaczność daje szerokie pole do interpretacji. Cóż bowiem zwiastują stojące na morzu łodzie – koniec czy początek wędrówki?

Obserwując artystyczne wizje Anny Polońskiej, nasuwa się intrygująca dla widza wątpliwość – czy przedstawiony świat przepełnia fatalizm, gdzie człowiek niczym gnany wiatrem papierowy ptak zależny jest od kaprysów losu, świat bez miejsca na wprowadzającą ład transcendentną siłę Absolutu, czy może jednostka sama kreuje i dopełnia rzeczywistość, czyniąc ją od siebie zależną?

Obraz nieskończony – tytuł w pełni oddający ducha wystawy. Ujmuje bowiem jej wieloznaczność, grę sensów i skojarzeń, wreszcie głęboki subiektywizm i otwarcie dzieła jako tekstu skłaniającego nie tylko do refleksji i polemiki, ale do jego uspójnienia, domknięcia w indywidualnej świadomości odbiorcy. Warto dodać, że malarkę intryguje pytanie mające swoje źródło w myśli filozoficznej Nietzschego, Heideggera, Gadamera: czy rozumienie i interpretacja jest sposobem poznania rzeczywistości, czy raczej powołaniem jej do istnienia.

Anna Magdalena Polońska – malarka i animatorka kultury. Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej obrazy przejawiają inspirację filozoficznym i antropologicznym problemem poszukiwania i przemijalności. Wyraźny wpływ na jej twórczość wywarli – obok wyżej wspomnianych – tacy myśliciele i artyści jak Mircea Eliade, Rene Magritte, Maria Anto. Najnowsze prace wskazują na nowe obszary poszukiwań i rozwiązań artystycznych, a ich głównym źródłem są surowe i pełne tajemnicy wizje natury.

Anna Magdalena Polońska, Obraz nieskończony
Wystawę można oglądać od 21 kwietnia do 5 maja 2014 roku
Galeria Schody
ul. Nowy Świat 39
Warszawa

Dodaj komentarz