Mirosław Bałka w Lublinie

25 kwietnia odbędzie się otwarcie wystawy Fragment, Mirosława Bałki. Wernisażowi w lubelskiej galerii Labirynt towarzyszyć będzie spotkanie z artystą.

„Fragment”, Mirosław Bałka (źródło: materiały prasowe galerii)

„Fragment”, Mirosław Bałka (źródło: materiały prasowe galerii)

Fragment Mirosława Bałki w lubelskiej Galerii Labirynt, w pewnym sensie, powraca do miejsca, w którym ma swój początek. To właśnie w obozie na Majdanku, w 1999 roku, podczas pielgrzymki artysty do miejsca naznaczonego Zagładą, powstały pierwsze zapisy wideo, które stały się tworzywem dla wideorzeźb: bottom, mapL oraz tej najbardziej znanej – Carrousel. Wydarzeniem towarzyszącym jest spotkanie z Mirosławem Bałką, które rozpocznie się o godzinie 20.00 – rozmowę poprowadzi Marek Goździewski, kurator wystawy.

Przed Fragmentem w Lublinie były trzy inne Fragmenty. Pierwszy, prezentowany w Warszawie, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, w 2011 roku. Drugi, w Berlinie, w Akademie der Kunste, na przełomie 2011 i 2012 roku. Trzeci, w Moskwie, w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej oraz w Centrum Sztuki Współczesnej Vinzavod, w 2013 roku. Każdy z tych Fragmentów był inny – każdy fragmentaryczny, każdy odnoszący się do miejsca, w którym był przedstawiany, każdy przywołujący nadzieje, lęki, doświadczenia oraz konstelacje sensów i znaczeń z nimi związanych. Te trzy Fragmenty złożyły się w fascynujący geopolityczny tryptyk, którego częściami były Warszawa, Berlin i Moskwa, bardziej ogólnie – Polska, Niemcy i Rosja. Przestrzenie naznaczone cierpieniem i doświadczone Zagładą.

Fragment w Galerii Labirynt jest kolejnym Fragmentem, odmiennym od poprzednich, równie fragmentarycznym jak one. Jest też ich podsumowaniem. Na wystawę składają się: mapL (1999/2010), bottom (1999/2003), T.turn (2004), Primitive (2008) oraz Michał Anioł Buonarroti Czytanie (2004). Prezentacja Fragmentu w lubelskiej Galerii Labirynt ma szczególne znaczenie – Lublin to miejsce, od którego historia Fragmentu i refleksja z nim związana rozpoczęły się, i do którego powracają, i będą nieustannie powracać.

Mirosław Bałka, wystawa Fragment
Otwarcie wystawy odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku, o godzinie 19.00. Spotkanie z Mirosławem Bałką, rozpocznie się o godzinie 20.00 – rozmowę poprowadzi Marek Goździewski.
Wystawa będzie mieć miejsce od 25 kwietnia do 15 czerwca 2014 roku
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5
Lublin

Dodaj komentarz