Literacka Poste restante w Warsztatach Kultury

17 kwietnia w ramach projektu Grodzka 5 w Lublinie zostanie otwarta instalacja literacka Pawła Laufra Poste restante, symbolicznie przywołująca pamięć o ludziach, którzy mieszkali w kamienicy przy ul. Grodzkiej 5.

„Poste restante” (źródło: materiały prasowe)

„Poste restante” (źródło: materiały prasowe)

Poste restante (instalacja literacka) jest próbą symbolicznego przywołania pamięci o ludziach, którzy żyli w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 5, i historiach, które działy się w labiryncie przejść i klatek schodowych budynku. Aby stało się to możliwe, organizatorzy chcą tym ludziom i ich historiom zwrócić na chwilę konkretne miejsce – imienne adresy w teraźniejszości, skrzynki pocztowe z nazwiskiem. Rozlokowane na korytarzach i klatkach schodowych budynku przy Grodzkiej 5, staną się alegorią powtórnej obecności minionego. Wewnątrz nich znajdą się listy-kolaże, zrekonstruowane i skomponowane w oparciu o archiwalne nagrania, dokumenty i zapiski dotyczące kamienicy i jej mieszkańców. Poste restante jest też wyrazem świadomości tego, że listy wrzucone do skrzynek nigdy nie trafią do adresatów. Pozostaną niedoręczalne i dopóki pozwolimy im trwać w tym trybie, będą świadectwem pamięci.

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz filmu krótkometrażowego w reżyserii Marcela Łozińskiego Poste restante (2008). To 14-minutowy dokument opowiadający o losach jednego z miliona listów, które co roku trafiają do Urzędu Niedoręczalnych Przesyłek w Koluszkach. Trafiają tam listy, których adresaci są nie do odnalezienia.

Paweł Laufer (ur. 1980) – filozof, pisarz, dziennikarz. Pisze do czasopism polskich i zagranicznych oraz do gazet codziennych. Fundator i prezes Fundacji Open Culture, realizującej projekty kulturalne, badawcze, wydawnicze, społeczne i medialne, szczególnie we współpracy z partnerami ze Wschodu. Zastępca redaktora naczelnego i redaktor działu wschodniego magazynu Kultura Enter. Inicjator cyklu Spotkania Kultury Enter. Pomysłodawca i koordynator międzynarodowych projektów artystycznych i badawczych (m.in. wielojęzycznego cyklu 7 raportów Raport o stanie kultury i NGO w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji, trzech polsko-białoruskich numerów połączonych czasopism Partizan / Kultura Enter o sztuce współczesnej Polski i Białorusi). Uczestnik, autor i współautor przedsięwzięć artystycznych m.in.: O podniesieniu rzeczy zdegradowanej. Kostia Berezin – Mikołaj Mann (1938–1939) (2009, w ramach cyklu Sztuka Pamięci), scena literacka Fort Missi (Ukraina, Popowycze 2011), Kostia Berezin – still alive! (2011), krytyk w Biurze tłumaczeń sztuki (20102011), Formy przestrzenne jako centrum wszystkiego (Elbląg, 2012). Członek zespołu przygotowującego pierwszą i drugą aplikację Lublina w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016. Laureat nagrody kulturalnej Radia Lublin Żurawie 2009 w kategorii słowo. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 2009. Autor książek: „Miasto na prowincji” (2004), „Buty Mesjasza. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej” (2010); redaktor Raportu o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi (2011), Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie (2012), Rzeczy pospolitej. Ćwiczeń z oczywistością rzeczy (w przygotowaniu).

Poste restante (instalacja literacka)
Autor: Paweł Laufer
Wernisaż: 17 kwietnia 2014 roku, godz 18.00
Spotkanie z autorem: 17 kwietnia 2014 roku, godz. 17.30
Warsztaty Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz