• 2014-04-14

Wielokulturowe ukraińskie miasteczko w Żydowskim Muzeum Galicja

16 kwietnia w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie zostanie otwarta wystawa Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatyna, opowiadająca o różnych aspektach życia barwnej, wielokulturowej społeczności niewielkiego miasteczka.

Ulica Niemczewskiego, fot. Ignacy Schmitzler (źródło: materiały prasowe)

Ulica Niemczewskiego, fot. Ignacy Schmitzler (źródło: materiały prasowe)

Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatyna to wystawa oparta przede wszystkim na zachowanych przedwojennych zdjęciach, wykonanych przez lokalnego fotografa Ignacego (Jidla) Schmitzlera oraz wspomnieniach mieszkańców i ich rodzin. Śniatyn, miasteczko na Ukrainie, położone na granicy dawnej Galicji Wschodniej i Bukowiny, przed II wojną światową zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodowości, grup etnicznych i wyznań. Dziś mieszkańcy przedwojennego Śniatyna i ich potomkowie – Polacy, Ukraińcy, Żydzi – są rozsiani po całym świecie, jednak nadal żywe są w ich pamięci obrazy rodzinnego miasteczka.

Niniejsza wersja wystawy została opracowana w w Żydowskim Muzeum Galicja na podstawie wersji oryginalnej, stanowiącej finalną część interdyscyplinarnego przedsięwzięcia badawczego Sniatyn Dis/Continued: Memory of Place and Displaced Memories in Official Representation and Individual Experiences, przeprowadzonego przez Instytut Historii PAN w Warszawie, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie i Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniką Lwowską.

Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatyna
Otwarcie: 16 kwietnia 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do końca maja 2014 roku
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Dodaj komentarz