• 2014-04-14

Port Literacki w trybie męskim

Biuro Literackie zaprasza na męską część 19. Portu Literackiego we Wrocławiu (od 24 do 26 kwietnia): świętowanie pięćdziesiątych urodzin Jacka Podsiadły oraz Nowe męskie sytuacje.

„Tryb męski” (źródło: materiały prasowe)

„Tryb męski” (źródło: materiały prasowe)

Po urodzinach Tadeusza Różewicza, Krystyny Miłobędzkiej i przed rokiem Ryszarda Krynickiego oraz Bogusława Kierca podczas najbliższego Portu świętowana będzie pięćdziesiątka Jacka Podsiadły. Jest to powrót autora do Portu po dokładnie piętnastu latach. Towarzyszyć mu będą inni równie ważni bohaterowie legnickich festiwali: Wojciech Bonowicz i Krzysztof Jaworski. Jedyną nową osobą na festiwalowej scenie będzie prowadząca spotkanie Anna Marchewka.

Jacek Podsiadło, Krzysztof Jaworski i Wojciech Bonowicz coraz rzadziej ustawiani są w jednym szeregu. Umieszczone obok ich nazwisk daty urodzenia wskazują na historycznoliterackie porządki: roczniki sześćdziesiąte, pokolenie brulionu. Ile z tych wspólnych mianowników zostało dzisiaj? Może więcej dzieli ich twórczość, niż łączy i dzisiaj można już pozwolić ich wierszom i naszym lekturom na osobność? A może to nie pokoleniowe, czyli jakby uniwersalne doświadczenia były spoiwem twórczości Podsiadły, Jaworskiego i Bonowicza.

Być może należało mówić Jacka Podsiadły, Do szpiku kości Krzysztofa Jaworskiego i Echa Wojciecha Bonowicza są książkami rozrachunkowymi – każda na swój sposób. Być może należało mówić, wybór wierszy, jest tak prezentem urodzinowym dla twórcy, jak wskazaniem miejsca na półce historycznoliterackiej. Czy dzieła wybrane to podsumowanie na koniec imponującej drogi twórczej, czy też stworzą warunki nowego otwarcia dla pierwszego włóczykija polskiej poezji pokolenia już (metrykalnie) dojrzałego – czas pokaże. Czy druga połowa, następne pięćdziesiąt lat życia i pisania Podsiadły, będzie równie aktywna i znacząca? – pyta na festiwalowych stronach Anna Marchewka.

Czy poetyckie indywidualności okażą się głównym literackim wydarzeniem tegorocznego Portu? Odpowiedź na to pytanie w sobotę 26 kwietnia o 19.30 we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.

„Nowe męskie sytuacje” (źródło: materiały prasowe)

„Nowe męskie sytuacje” (źródło: materiały prasowe)

Druga odsłona tegorocznych Nowych sytuacji zaplanowana została w trybie męskim. Gośćmi Zofii Król będą: Jacek Dehnel, Szymon Słomczyński oraz Filip Zawada. Początek spotkania w sobotę 26 kwietnia o 16.30. Przedsmak festiwalowych rozmów o niebezpiecznych związkach literatury i płci do obejrzenia w PortTV. Rozmowę z Jackiem Dehnelem poprowadził Radosław Wiśniewski, z Szymonem Słomczyńskim rozmawiał Karol Maliszewski, a z Filipem Zawadą – Agnieszka Wolny-Hamkało.

Zdaniem Zofii Król:

kto czyta dobrą poezję, wie, że jej główną zasadą jest nie prowokowanie strumieni słów, ale ich zatrzymywanie; nie rozszerzanie znaczeń, a ich zawężanie; nie gadulstwo, ale wypracowane milczenie. Środki, którymi poezja owo zatrzymanie osiąga, stają się dla czytelnika i badacza jej najważniejszym wyróżnikiem, zasadą, a także – w przypadku zestawienia trzech kolejnych autorów i książek poetyckich – podstawą porównania.

W ramach cyklu Nowe sytuacje premierowe zbiory zaprezentują Jacek Dehnel (Języki obce), Filip Zawada (Trzy ścieżki nad jedną rzeką sumują się) oraz kolejny obok Martyny Buliżańskiej debiutant i laureat poprzednich edycji Połowu Szymon Słomczyński z tomem Nadjeżdża.

Męskie spotkanie w ramach Nowych sytuacji poprowadzi Zofia Król, na co dzień redaktor naczelna Dwutygodnika. To gwarancja wysokiej temperatury spotkania. Oprawę muzyczną wydarzenia (podobnie jak pozostałych festiwalowych spotkań) przygotowuje Stefan Wesołowski.

19. Port Literacki Wrocław
Od 24 do 26 kwietnia 2014 roku

Pięćdziesiąte urodziny Jacka Podsiadły
26 kwietnia 2014 roku, godz. 19.30

Nowe męskie sytuacje
26 kwietnia 2014 roku, godz. 16.30

Wrocławski Teatr Współczesny

Dodaj komentarz