Fundacja Profile odsłania efektu pleneru Karwieńskie Błota 2013

Od 11 kwietnia w warszawskiej Fundacji Profile będzie można oglądać wystawę poplenerową studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie pt. Potrzebuję zachęty.

Plener Karwieńskie Błota 2013, dokumentacja fotograficzna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plener Karwieńskie Błota 2013, dokumentacja fotograficzna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentuje efekty ostatniego spotkania studentów w ramach kilkuletniego programu plenerów w Karwieńskich Błotach. Punktem wyjścia dla formułowania idei kolejnych plenerów była bogata przeszłość miejscowości związana z szesnastowiecznym, holendersko-niemieckim osadnictwem oraz związki łączące obecnych mieszkańców wsi z lokalnymi tradycjami. W 2013 r. studenci zmierzyli się z problemem określonym jako mikroświat, a rozumianym jako najbliższe otoczenie, to, co w zasięgu ręki. W ramach pleneru poszukiwali motywów charakterystycznych dla lokalności miejsca, świadczących o jego odrębności i jednocześnie tego, co wydaje się wspólne różnym miejscom. Stawiali się w roli obserwatorów, ale również współuczestników kształtowania wizerunku miejsca i współużytkowników jego przestrzeni.

Plener Karwieńskie Błota 2013, dokumentacja fotograficzna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plener Karwieńskie Błota 2013, dokumentacja fotograficzna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie w Fundacji Profile prezentowana jest dokumentacja filmowa i fotograficzna z pleneru oraz prace odnoszące się do działań studentów w Karwieńskich Błotach. Pokazany zostanie również performance zrealizowany pod hasłem Potrzebuję zachęty. Inspiracją do performensu był cykl wykładów gościa pleneru, Bożeny Czubak, poświęconych m.in. sztuce w przestrzeni publicznej.

Plener Karwieńskie Błota 2013 był szóstą, ostatnią edycją autorskiego programu plenerów Grzegorza Stachańczyka dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Plener ten zakończył serię corocznych plenerów w Karwieńskich Błotach, których ideą było rozpoznawanie tożsamości miejsca – nadmorskiej wsi, kojarzonej zwykle z anonimowym wypoczynkiem.

Potrzebuję zachęty. Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie
Wernisaż: 11 kwietnia 2014 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 18 kwietnia 2014 roku
Fundacja Profile w Warszawie

Dodaj komentarz