Warsztaty audiodeskrypcji w Centrum Kultury Wrocław-Zachód

W dniach od 25 do 27 kwietnia w Centrum Kultury Wrocław-Zachód odbędą się warsztaty tworzenia audiodeskrypcji w ramach projektu Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury.

Warsztaty tworzenia audiodeskrypcji, plakat (źródło: materiały prasowe)

Warsztaty tworzenia audiodeskrypcji, plakat (źródło: materiały prasowe)

Warsztaty tworzenia audiodeskrypcji będą miały charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Wprowadzą one uczestników w tematykę oraz nauczą podstawowych zasad przygotowywania audiodeskrypcji.

Ważne punkty merytoryczne warsztatów to również prezentacja światowych, europejskich, polskich oraz lokalnych standardów oraz rozwiązań w dziedzinie audiodeskrypcji i udostępniania kultury osobom niewidomym, a także prezentacja działań na rzecz promocji audiodeskrypcji realizowanych w ramach projektu Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą w oparciu o materiały prezentujące dziedzictwo kulturowe Islandii.

Warsztaty potrwają łącznie 18 godzin i odbędą się w następujących terminach:

  • 25 kwietnia – godz. 9.00–17.00,
  • 26 kwietnia – godz. 9.00–16.00,
  • 27 kwietnia – godz. 9.00–12.00.

Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury to międzynarodowa wymiana artystyczna realizowana w oparciu o ideę audiodeskrypcji. Projekt ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz pogłębienie porozumienia między Polakami i Islandczykami. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód, które od dziesięciu lat prowadzi działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Doświadczenie w zakresie udostępniania kultury osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu uczyniła z Centrum Kultury Wrocław-Zachód lidera projektu wspierającego islandzkich partnerów w przeciwdziałaniu wykluczeniu z kultury.

Warsztaty tworzenia audiodeskrypcji
Od 25 do 27 kwietnia 2014 roku
Centrum Kultury Wrocław-Zachód
ul. Chociebuska 4-6
Wrocław

Dodaj komentarz