• 2014-04-11

Sympozjum Pamięć Europy w Pradze

W dniach od 9 do 11 kwietnia w Pradze portwa III sympozjum Pamięć Europy.

Marcin Oliva Soto / Archiwum ENRS

Marcin Oliva Soto / Archiwum ENRS

Po Gdańsku i Berlinie przyszedł czas na Pragę. W tym roku to w stolicy Czech spotkają się przedstawiciele 170 europejskich instytucji zajmujących się historią XX wieku z 30 krajów europejskich w ramach trzydniowego sympozjum Pamięć Europy.

Punktem wyjścia tegorocznego sympozjum jest refleksja nad punktami zwrotnymi historii Europy w kontekście wielu rocznic przypadających na rok 2014 – 100 lecia wybuchu I wojny światowej, 75 lecia wybuchu II wojny światowej, 25 lecia przemian demokratycznych w krajach byłego bloku sowieckiego oraz 10 lecia rozszerzenia Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Upamiętnianie tych rocznic w całej Europie to również przyczynek do analiz nad przejściem od systemów dyktatury do demokracji, a także dysponowania i zarządzania dziedzictwem tych doświadczeń. Głos zabiorą m.in.: prof. Małgorzata Omilanowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Heidemarie Uhl z austriackiej Akademii Nauki, czy Lubomír Zaorálek, minister spraw zagranicznych Czech.

Organizatorami wydarzenia są Europejskie Centrum Solidarności, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Federalna Fundacja Badań nad Dyktaturą Socjalistycznej Partii Jedności. Partnerami tegorocznej edycji są Instytut Historii Najnowszej Czeskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej oraz Komisja Europejska.

Sympozjum Pamięć Europy / European Remembrance Symposium
Od 9 do 11 kwietnia 2014 roku
Praga

Dodaj komentarz