Władza i architektura na Zamku Królewskim w Warszawie

Od 9 do 11 kwietnia w Warszawie potrwa I Międzynarodowa Konferencja PRE zatytułowana Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV–XXI w.).

„Władza i architektura”, plakat (źródło: materiały prasowe)

„Władza i architektura”, plakat (źródło: materiały prasowe)

Celem konferencji Władza i architektura jest przedstawienie zasad powstawania i funkcjonowania najważniejszych rezydencji europejskich w szczytowym okresie ich świetności. Ośrodki władzy w Rzeczypospolitej zostaną porównane z rezydencjami w Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Szwecji, Włoszech i na Węgrzech. Ukazane zostaną związki między ich formami architektoniczno-przestrzennymi a pełnionymi przez nie funkcjami dworskimi, administracyjnymi, ustawodawczymi i sądowniczymi. Omówione zostaną także zależności między architekturą a uwarunkowaniami ustrojowymi, politycznymi, społecznymi i kulturalnymi na przykładzie różnych modeli państw.

Referatową część konferencji uzupełni prezentacja poświęcona skarbom odkrytym w ramach projektu Wisła 1656–1906–2009 oraz koncert specjalnie dostosowany do problematyki konferencji. Trzydniowe obrady zwieńczy panel dyskusyjny poświęcony roli i funkcjom rezydencji historycznych we współczesnej Europie, w którym wezmą udział goście specjalni – dyrektorzy i reprezentanci muzeów-rezydencji.

Konferencja Władza i architektura inauguruje Projekt Rezydencje Europy. PRE to cykl sesji naukowych, przygotowywanych pod auspicjami Zamku, poświęconych szeroko rozumianej tematyce rezydencjonalnej, dworskiej i ceremonialnej, a organizowanych co dwa lata. To także towarzyszące im publikacje pokonferencyjne i strona internetowa.

Projekt jest kierowany przede wszystkim do pracowników instytucji badawczych i muzealnych, a także członków stowarzyszeń naukowych, nauczycieli, studentów, przewodników i osób pasjonujących się tematyką rezydencji, władzy królewskiej i ceremoniału, a wreszcie do tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie.

Konferencja ma charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy zachęcają do zgłoszenia swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego.

Dwudziestominutowe referaty będą wygłaszane w językach angielskim i polskim. Towarzyszyć im będzie tłumaczenie symultaniczne.

Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV–XXI w.)
Od 9 do 11 kwietnia 2014 roku
Zamek Królewski w Warszawie

Dodaj komentarz